• Eduhouse Summit | 20.03.2019 | Tytti Saarinen

  Eduhouse Summit 2019 - Estääkö yrityskulttuuri väärinkäytösten paljastumisen?

  Yrityskulttuurista puhutaan paljon. Usein todetaan myös, että yrityskulttuuria pitäisi muuttaa tai kehittää, mutta mihin suuntaan? Mikä vaikutus yrityskulttuurilla on väärinkäytösten paljastumiseen?

  Pohjoismaissa vannomme avoimuuden ja luottamuksen nimeen. Valvonnan koemme herkästi epäluottamuslauseena, vaikka kysymys on yksinomaan työnantajayrityksen edun varmistamisesta. Usein myös työntekijät viihtyvät paremmin sellaisissa organisaatioissa, joissa kulttuuri on avoin ja organisaation arvot vastaavat omia arvoja.

  Työntekijöillä on paras näkyvyys omaan tonttiinsa, ja huolet ja epäilykset tulisi tällöin kuulla.

  Useissa, eri yritysten edustajien kanssa käydyissä keskusteluissa on tuotu esiin yrityksen avointa ja hyvää kulttuuria, joka mahdollistaa sen, että ihmisten on helppo puhua kollegalleen tai esimiehelleen. Hyvä, sillä monessa asiassa vanha suomalainen sanonta, ”vaikeneminen on kultaa”, ei pidä lainkaan paikkaansa. Jos kuitenkin mietitään tällaisen avoimeen keskusteluun perustuvan kulttuurin vaikutusta väärinkäytösten paljastumiseen, ollaan äkkiä tilanteessa, jossa kenelläkään organisaatiossa ei ole kokonaiskuvaa mahdollisista väärinkäytösepäilyistä tai compliance-rikkomuksista. Toimivatko esimiehet tässä pahimmillaan tulppina tiedon tiellä, ja työntekijöiltä saadut tiedonjyväset jäävät kokoamatta yhteen, jolloin kokonaiskuvaa ei synny?

  Toisaalta syvissä vesissä voidaan olla myös silloin, jos johtamisessa vannotaan autoritäärisen, pelolla johtamisen linjaan. Oman mausteensa tuo myös lyhyen tähtäimen tuloksen maksimointi, jonka kääntöpuolena on se, että tavoitteisiin on ehkä päästävä hinnalla millä hyvänsä. Työntekijöillä on paras näkyvyys omaan tonttiinsa, ja huolet ja epäilykset tulisi tällöin kuulla. On syytä muistaa, että usein epäilyksen tuomista jonkun toisen henkilön tietoon on voinut edeltää pitkä epävarmuuden jakso, jolloin henkilö on käynyt mielessään pohdintoja muun muassa siitä, onko epäilys mahdollisesti aiheeton, onko siitä syytä kertoa ja mitä minulle itselleni käy, jos kerron.

  Jos sinä et välitä, miksi kukaan muukaan jaksaisi välittää? 

  Case Esperi herätti taannoin paljon keskustelua ja minua huolestutti etenkin se, että työntekijöiden huolia ei uutisoinnin perusteella haluttu organisaatiossa kuulla. Mitä muuta huonosti hoidettujen, ”kuuroille korville” kerrottujen huolien ja epäilysten jättäminen omaan arvoonsa on, paitsi tietoista riskinottoa? Organisaatioilla on pelissä paljon muutakin kuin se, mitä viivan alle jää; näistä merkittävimpänä maine ja työnantajamielikuva.

  Valtaosa ihmisistä haluaa toimia oikein. Jos emme organisaatioissa anna tälle tietoisesti mahdollisuutta ja osoita, että tällainen toiminta on organisaatiomme arvojen mukaista ja toivottavaa, on kohtuutonta odottaa sitoutumista työntekijöiltä tai muilta sidosryhmiltä. Viime kädessä raha yksinään on huono motivaattori ja vastuullisuusajattelun lisääntyessä, yhä harvemmin voidaan ylenkatsoa säännösten noudattamisen merkitystä. Millä tähän voidaan vaikuttaa? Sillä, että tietoisesti rakennetaan yrityskulttuuria, joka nojaa oikein toimimiseen. Jos kuitenkin johdon tai tuottoja maksimoivien sijoittajien asenne on isoin kivi kengässä, ollaan melkoisella takamatkalla kohti sellaista kulttuuria, joka tukisi myös väärinkäytösten paljastumista. Jos sinä et välitä, miksi kukaan muukaan jaksaisi välittää?

  Kirjoittaja Tytti Saarinen on Forensic Risk Alliancen johtaja ja sertifioitu petostutkija (CFE) omaten laajan kokemuksen väärinkäytöstutkinnoista, erityisistä tarkastuksista, velallisen erityistarkastuksista sekä taloudellisesta raportoinnista. Hänellä on kansainvälistä kokemusta eri toimialoilta ja hän on lisäksi osallistunut vaativiin tutkintoihin paikallisissa yhdistyksissä ja säätiöissä.

  Tytti on mukana luennoimassa Eduhouse Summitissa kesäkuussa 2019.