Eduhousen podcastit

Kuuntele ilmaisia podcastejamme ja kehitä itseäsi kätevästi työmatkalla, lenkillä tai vaikka siivotessa.

Onnistu ja Opi! -podcast

10 jaksoa • 6t 41min

Onnistu ja Opi! on podcastsarja, jonka tavoitteena on nostaa esiin kysymyksiä eri työelämätaidoissa, osaamisen kehittämisessä ja oppimisessa sekä etsiä näihin vastauksia. Kehitä itseäsi kuuntelemalla!

Minja Wahlsten: Toimiva työyhteisö keskustelee haasteistaan

Myös työyhteisötasolla on tärkeää keskustella vuorovaikutuksen toimivuudesta. Mitä organisaatiossa tapahtuu, kun asioista ei keskustella niiden oikeilla nimillä? Tässä jaksossa otamme siitä selvää.

Milla Heikkilä: Yhdessä onnistuminen tiiminä

Kuinka vuorovaikutus vaikuttaa tiimin menestykseen? Tässä jaksossa otamme siitä selvää!

Simo Routarinne: Rakentava vuorovaikutus vaikeassa keskustelussa

Tässä jaksossa annamme avaimia vaikeiden keskustelujen selvittämiseen rakentavan vuorovaikutuksen avulla. Kehitä itseäsi vuorovaikuttajana!

Anna Lohman: Kuuntelemalla parempaa vuorovaikutusta

Oletko herännyt keskustelun aikana huomaamaan, että et ole kuunnellut lainkaan mitä kanssakeskustelija on sanonut? Tässä jaksossa pureudumme hyvän vuorovaikutuksen kulmakiveen, kuuntelemisen taitoon.

Sari Havas: Tunteet vuorovaikutuksessa

Tunteet vaikuttavat kaikkeen halusimme tai emme. Tässä jaksossa pureudutaan tunteiden vaikutukseen vuorovaikutuksessa sekä miten voimme vaikuttaa niihin.

Karoliina Jarenko ja Leenamaija Otala: Oppimista tukeva työpaikka ja oppimiskulttuuri

Miten oppimiskulttuuri yrityksissä on muuttunut vuosien aikana? Mitkä ovat oppimista tukevan työpaikan ainekset? Ketkä ovat oppimisen kulttuurin mahdollistajat? Tähän vastaavat yhdessä Karoliina Jarenko ja Leenamaija Otala.

Hannu-Matias Nurmi: Mihin suorarekrytoija kiinnittää osaamisessa huomiota?

Miten korostaa omaa osaamistaan rekrytoinnissa? Tässä jaksossa pureudumme suorahakukonsultti Hannu-Matias Nurmen avulla osaamisen kehittämiseen uuden työn haussa. Mihin Hannu-Matias kiinnittää itse huomiota?

Hanna Siefen: Oppimisen psykologia - miten opimme?

Oppiminen vaatii paljon muutakin kuin kalenterista raivatun ajan. Se vaatii esimerkiksi kiinnostusta, sinnikkyyttä ja itsekuria. Tässä jaksossa selvitämme, mitä oppimisen mekanismeja on sekä miten kehitämme uteliaisuuttamme oppia uutta.

Niina Hinkkanen: Haastaako hybridityö oppimista?

Tässä jaksossa tutustumme miltä oppiminen näyttää hybridityössä, kenellä vastuu oppimisesta on ja miten oppimista tukea.

Mikko Ojanen: Onnistuneen henkilökohtaisen muutoksen avaimet

Miksi useimmat muutostavoitteet epäonnistuvat? Miten pitää yllä motivaatio saavuttaa tavoitteita? Tässä jaksossa pureudumme yksilön omien muutoksien maailmaan ja selvitämme mitä onnistuminen vaatii.

Lisää jaksoja

Älykäs aikakausi -podcast

10 jaksoa • 4t 13min

Tässä podcastissa sukelletaan tekoälyn ja chatGPT:n uuteen maailmaan. Podcastissa käsitellään innovaatioita, haasteita ja mahdollisuuksia,  joita tekoäly tuo elämäämme. Podcastissa tutkitaan myös, miten nämä teknologiat muuttavat tulevaisuuttamme ja avaavat uusia ovia ymmärrykseemme.

Älykäs aikakausi: Tekoälyn tulevaisuuden visionäärit - Microsoft 365 Copilot & Google Bard

Sukella tekoälyn tulevaisuuteen kauden päätösjaksossa, jossa keskustelemme Microsoft 365 Copilotin ja Googlen Bardin toiminnallisuuksista.

Älykäs aikakausi: AutoGPT - Tekoälyn uusi aalto

Tässä jaksossa käsittelemme AutoGPT:n ainutlaatuista kykyä vuorovaikutukseen ohjelmistojen ja palvelujen kanssa sekä sen autonomista toimintaa. Käymme läpi sen toiminnan perusteita, hyötyjä ja mahdollisia haasteita.

Älykäs aikakausi: Tekoälyn vinoumat ja puolueellisuudet

Tässä jaksossa paneudumme siihen, miten tekoälyjärjestelmät voivat kehittää odottamattomia ismejä ja miksi tarkkaavaisuus koulutusdatan kanssa on avainasemassa.

Älykäs aikakausi: Tekoäly ja sosiaalinen media

Tässä jaksossa tutkimme tekoälyn roolia sosiaalisessa mediassa. Käymme läpi, miten tekoäly voi tuottaa sisältöä sosiaalisen median kanaviin, ja pohdimme sen hyviä ja huonoja puolia.

Älykäs aikakausi: Tekoälyn etiikka - Kompastuskivet ja mahdollisuudet

Tässä jaksossa syvennymme tekoälyn ja ChatGPT:n herättämiin eettisiin kysymyksiin ja haasteisiin. Keskustelemme muun muassa siitä, kuinka yksityisyyden ja tietosuojankysymykset vaikuttavat tekoälyn kehitykseen ja käyttöön.

Älykäs aikakausi: Chatbotit ja autonomia - Tasapainon löytäminen

Tässä jaksossa tutkimme, miten liiallinen chatbotien käyttö voi vaikuttaa ihmisten itsenäiseen päätöksentekoon ja kriittiseen ajatteluun.

Älykäs aikakausi: Tekoäly ei huijaa - vai huijaako? Suojaudu vaaroilta

Tässä jaksossa pureudumme siihen, miten tekoälyä voidaan käyttää huijauksiin ja miten nämä huijaukset tulevat kehittymään tulevaisuudessa. Lisäksi pohdimme, miten voimme suojautua näiltä huijauksilta ja pitää itsemme turvassa älykkäiden ratkaisujen aikakaudella.

Älykäs aikakausi: ChatGPT - Huijari vai älykäs apulainen?

Tässä jaksossa pureudumme tekoälyn saloihin keskittyen erityisesti ChatGPT:hen, joka herättää kysymyksen: onko se huijari vai älykäs apulainen? Pohdimme, missä menee raja oikean tekoälyn ja pelkkien algoritmien välillä.

Älykäs aikakausi: Tekoälyn vallankumous - ChatGPT ja sen vaikutus eri toimialoille

ChatGPT ja tekoäly on mullistamassa monia toimialoja. Tässä jaksossa puhumme sen tärkeydestä ja vaikutuksista, sekä käsittelemme joitain esimerkkejä, miten se muuttaa työtä.

Älykäs aikakausi: ChatGPT - Tekoälyn vallankumous arjessa ja työelämässä

Podcastin ensimmäisessä jaksossa perehdymme ChatGPT:n merkitykseen, toimintaan ja hyötyihin. Käsittelemme sen erityispiirteitä, rajoituksia ja käyttömahdollisuuksia sekä annamme ohjeita teknologian omaksumiseen ja hyödyntämiseen.

Lisää jaksoja

Johdon agendalla -podcast

4 jaksoa • 2t 56min

Eduhouse on tuottanut yhteistyössä Johdon agendalla kanssa podcastsarjan!

Johdon agendalla -podcast perustuu vuosittain tammikuussa julkaistavaan Johdon agendalla trendiraporttiin. Sen tavoitteena on nostaa johtoryhmien ja hallitusten keskusteluun ajankohtaisia johtamisen teemoja ja ilmiöitä, juuri niitä aiheita mitä johdon agendalle kuuluu tai sinne pitäisi kuulua. Johdon agendalla kantaa ottavat johtajat ja asiantuntijat ovat omien alojensa suunnannäyttäjiä ja edelläkävijöitä, heitä yhdistää sekä rohkeus, että ennakkoluulottomuus sekä kyky haastaa muiden ajatusten lisäksi myös omaa ajatteluaan.

Outi Sivonen: Kulttuurin johtaminen osana strategian ja liiketoiminnan johtamista

Tässä podcast-sarjan jaksossa tavoitteena on luoda ymmärrystä organisaatiokulttuurin merkityksestä strategialle ja liiketoiminnan johtamiselle. Studiossa vieraana on Solitan henkilöstöjohtaja ja Yrityskulttuurit murroksessa -kirjan kirjoittaja Outi Sivonen.

Timo Vuori: Mikä modernissa strategiatyössä on tärkeää?

Podcastin 3. jaksossa vieraana studiossa on Aalto-yliopiston strategisen johtamisen professori Timo Vuori, jonka kanssa keskustelemme modernista strategiaprosessista ja tunteiden merkityksestä osana strategiatyötä.

Paula Kilpinen: Johtamisen paradigman murros vaatii inhimillistä strategiaa

Tässä podcast-sarjan tuotantokauden toisessa jaksossa vieraana studiossa on Paula Kilpinen, jonka Inhimillinen strategia -kirja julkaistiin viime keväänä. Puhuimme Paulan kanssa paljon muun muassa siitä, miten strategia on tänä päivänä paljon vähemmän oikeita valintoja ja paljon enemmän kyvykkyyttä ajatella ja toimia strategisesti.

Nando Malmelin: Radikaalisti muuttuva toimintaympäristö vaatii muuttuvan organisaation

Ensimmäisessä jaksossa keskustelemme yhdessä VTT:n Professor of Practice ja luovan työelämän asiantuntijan Nando Malmelinin kanssa strategisesta ennakoinnista ja organisaatioiden uudistumisesta.

Lisää jaksoja

Eduhousen Podcast

4 jaksoa • 4t 14min

Tässä podcastissa käsittelemme johtamisen sekä johtajuuden mielenkiintoisia kysymyksiä haastatellen huippuasiantuntijoita. Haluatko lisätä vastuullisuutta johtamiseesi? Tiedätkö miten toimia johtajana kriisitilanteessa? Entä tunnetko toimitusjohtajan työn merkittävimmät haasteet ja mahdollisuudet? Hostina toimii Asianajotoimisto Legistum Oy:n osakas ja asianajaja Teppo Laine, jolla on pitkä kokemus myös kouluttajana.

Eduhousen Podcast: Tuottava johtaminen kannattavuuden kulmakivenä

Tässä jaksossa Teppo tutustuu tuottavan johtamisen kulmakiviin sekä tutkimuksiin. Samalla käymme läpi, miten tuottava johtamista on mahdollista kehittää.

Eduhousen Podcast: Uuden toimitusjohtajan 100 päivän suunnitelma

Tässä jaksossa selvitämme Tepon johdolla, mitä toimitusjohtajan 100 ensimmäiseen päivään sisältyy, mihin tulisi kiinnittää huomiota sekä mitä haasteita eteen saattaa osua.

Eduhousen Podcast: Johtaja myrskynsilmässä

Tässä jaksossa selvitetään, miten kriiseihin voi varautua VUCA-mallin viitekehyksessä. Entä miten toimia, jos myrsky on ehtinyt jo suoraan yläpuolelle?

Eduhousen Podcast: Johtaja! Rakenna vastuullisuus kilpailutekijäksesi

Tässä jaksossa hostimme Teppo Laine selvittää, mitä vastuullinen johtaminen on, miksi siitä puhutaan niin paljon ja, miten saisit rakennettua siitä kulmakiven omaan johtamiseesi.

Lisää jaksoja

Bisnesälyä-podcast

Bisnesälyä-podcast pureutuu tekoälyn tuomaan muutokseen työelämässä ja johtamisessa. Nostamme keskusteluun kysymyksiä, joita olet kenties pohtinut, mutta et ole vielä löytänyt vastauksia.

Mervi Airaksinen: AI tuli taloon - kuka johtaa muutosta?

Tässä jaksossa Marika Kotola keskustelee Microsoft Suomen toimitusjohtaja Mervi Airaksisen kanssa siitä, mitä organisaatioissa tapahtuu juuri nyt, kun olemme suuren teknologisen tekoälymullistuksen kynnyksellä. Jaksossa etsitään vastauksia siihen, kenen vastuulla on tekoälyn tuoman muutoksen johtaminen organisaatioissa, kun otetaan huomioon teknologian lisäksi tarve kulttuurin muutokselle ja oppimiselle.

Jussi Tolvanen: Tulevaisuuden taidot ja kyvykkyydet tekoälyn aikakaudella

Jaksossa pohditaan, mitä tulevaisuuden taitoja tarvitaan tekoälyn aikakaudella. Kun tekoäly ravisuttaa organisaatioiden toimintatapoja, jatkuva oppiminen nousee tärkeäksi supervoimaksi. Kuinka jatkuva oppiminen tekoälyn ympärillä tapahtuu, ja miten se tulisi ottaa huomioon johtamisessa ja organisaation toiminnassa?

Petteri Naulapää: Miten skaalata tekoäly organisaation toimintaan pitkäaikaisen kasvun mahdollistajana?

Jaksossa haetaan vastauksia siihen, millaisiin organisaation sisäisiin toimintoihin tekoälyä on mahdollista hyödyntää, millaisia kokemuksia ja hyötyjä Posti Groupissa on jo saavutettu ja mitä tämä kaikki tarkoittaa henkilöstön osaamisen kasvattamiseen näkökulmasta. Entä miten tekoälyn käyttö organisaation toiminnoissa vaikuttaa henkilöstön rooleihin ja osaamiseen?

Erja Turunen: Kestävää kilpailuetua ja innovaatioita tekoälyllä

Jaksossa kuulet VTT:n Erja Turusen, näkemyksiä siitä, miten yritykset voivat innovoida hyödyntämällä tekoälyä ja näin rakentaa itselleen kestävää kilpailuetua. Saat vastauksia kysymyksiin kuten miten tekoäly ja ihmiset voivat parhaiten työskennellä yhdessä luovassa prosessissa, mitä tekoälyinnovaatioita VTT on jo kehittänyt, ja miten tekoäly muuttaa perinteisiä innovaatioprosesseja yrityksissä.

Heidi Pech: DEI & AI: Mitä ovat monimuotoisuus ja tasa-arvo tekoälyn aikakaudella?

Kun tekoälyä otetaan käyttöön organisaatioissa, nousevat monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus tärkeiksi teemoiksi, jotka vaativat erityistä ymmärrystä. Tässä jaksossa podcastin host Marika Kotola keskustelee Heidi Pechin kanssa siitä, miten tekoäly voi edistää tai haastaa yritysten monimuotoisuutta ja inklusiivisuusuutta.

Riikka Tanner: Tietotyöstä ajatustyöhön - miten tekoäly auttaa meitä ajattelemaan paremmin?

Jaksossa Riikka Tanner avaa tulevaisuuden näkymiä ja kertoo miten tulemme kokemaan ennennäkemättömän siirtymän tietotyöstä kohti ajatustyötä. Tämä muutos liittyy kiinteästi tekoälyn nopeaan kehitykseen. Tässä jaksossa pureudutaan siihen, mitä tämä muutos käytännössä tarkoittaa organisaatioiden näkökulmasta.

Lisää jaksoja

Ctrl+Alt+Azure -podcast

We talk about all things Microsoft Azure and share our experiences and thoughts on the way. Your hosts are Tobias Zimmergren and Jussi Roine.

AI-based coding with GitHub Copilot Chat

In this episode, we take a practical look at GitHub Copilot Chat - the AI-based service for developers. How does it work? Will it change a developer's work? What does it do in practice?

Prompt engineering techniques with ChatGPT and Azure OpenAI

In this episode, we talk about prompt engineering in the context of ChatGPT and Azure OpenAI. What makes a good prompt? What aspects can you consider and use when crafting your prompts?

Get certified as a Microsoft Information Protection Administrator

In this episode, we talk about the SC-400 certification exam. We take you through the requirements, the content, the learning material and the actual exam.

Favorite announcements from Microsoft Build 2023

In this episode, we talk about our favorite announcements from Microsoft Build 2023. Much exciting content, so we picked the ones we felt were useful, interesting, and game-changing.

Lisää jaksoja

Sydämen sivistystä ja hengen voimaa
-podcast

3 jaksoa • 1t 2min

Tässä neljän podcastin sarjassa käsitellään ajankohtaista teemaa organisaation uudistamisesta. Podcastin puhujat tarkastelevat organisaatioita muutoksen, vuorovaikutuksen, oppimisen ja eettisen johtamisen näkökulmista.

Organisaation uudistaminen – Muuttuva organisaatio

Julkishallinto on monenlaisessa muutoksessa. Kun uudistumista ohjaa osittainen pakko, jää uudistus pahimmillaan rakenteiden tarkasteluksi. Mutta onnistuessaan uudistuminen mahdollistaa uusien ideoiden, parempien palveluiden ja työelämän syntymisen.

Vuorovaikutus organisaatiossa

Vuorovaikutus on keskeisessä roolissa onnistuneessa organisaation uudistamisessa. Tässä podcastissa pohditaan sitä, minkälaisella yhteistyöllä, keskustelulla ja tiedonkululla tehdään onnistunut organisaation uudistaminen.

Organisaation uudistaminen – Oppiva organisaatio

Podcastissa käsitellään erilaisia kuntien muutostilanteita. Jotta muutos onnistuu, tarvitsee organisaation pystyä oppimaan koko prosessin ajan. Muutos on jatkuvaa, ja meidän tulee pystyä koko ajan elämään muutoksessa ja oppia paremmin.

Organisaation uudistaminen – Eettinen johtaminen

Tässä jaksossa puhutaan erilaisten julkishallinnon organisaatioiden muutostilanteista ja eettisen johtamisen merkityksestä. Kaikkiin organisaation valintoihin liittyy eettinen ulottuvuus.

Lisää jaksoja