Yritysten omistajatiedot julkisiksi

Kesällä 2017 tuli voimaan uusi rahanpesulaki, joka täsmensi muun muassa tilitoimistojen velvollisuuksia lain mukaisena ilmoitusvelvollisena. Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt lain sisältämä velvoite selvittää yhteisön omistajat ja näiden tietojen rekisteröinti.

Tässä blogipostauksessa pureudutaan siihen, miksi omistajatiedot tulee avata, ketä selvittämisvelvollisuus koskee ja mitä tämä käytännössä tarkoittaa tilitoimistoille ja näiden asiakkaille. 

Miksi omistajatietojen osalta tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä?

Rahanpesulaki on jo pitkään vaatinut tilitoimistoja selvittämään asiakkaidensa tosiasialliset edunsaajat osana asiakkaan tuntemisprosessia. Tietoa ei kuitenkaan ole ollut keskitetysti saatavilla, vaan se on lähtökohtaisesti pitänyt pyytää suoraan asiakkaalta. Uusi laki auttaa nyt tässä selvitystyössä, kun käyttöön tulee julkinen rekisteri sisältäen tiedot tosiasiallisista edunsaajista. 

Isommassa kuvassa omistajatietojen avaamisella pyritään estämään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Avoimuus myös tekee mahdollisen korruption ja veronkierron hankalammaksi, mikä on osa lain tavoitetta. Kasvoton yritys on nimittäin houkutteleva kehikko varoille ja omaisuudelle, joiden alkuperä ei kestä päivänvaloa.

Ketä lain selvittämisvelvoite koskee?

Omistajatietojen selvittämis- ja rekisteröimisvelvoite on hyvin laaja. Muutos koskee kaikkia eri yhteisömuotoja, eli osakeyhtiöiden ohella osuuskunnat, henkilöyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt ovat velvollisia selvittämään tosiasialliset edunsaajat. Laki ei myöskään sisällä edellytyksiä esimerkiksi yhteisön koolle tai toimialalle, vaan se koskee lähtökohtaisesti kaikkia. Lakimuutos siis koskettaa yhtä lailla tilitoimistoja, ja myös heidän asiakkaitaan. Ainoa isompi poikkeus liittyy yhtiöihin, jotka ovat säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena (eli käytännössä pörssiyhtiöt). Pörssiyhtiöiden osaltahan arvopaperimarkkinalaki velvoittaa liputtamaan osakeomistukset, joten sääntely on niiden osalta jo valmiiksi tiukempaa.

 

Lakimuutos siis koskettaa yhtä lailla tilitoimistoja, ja myös heidän asiakkaitaan.

Mitä käytännön toimenpiteitä nyt tulisi tehdä?

Laki siis vaatii, että yhteisön hallitus selvittää tosiasialliset edunsaajansa. Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan aina luonnollista henkilöä, joka omistaa kyseistä yhteisöä joko suoraan tai välillisesti vähintään 25 prosentin verran. Varsinkin monimutkaisemmissa yritysrakenteissa ja useamman omistajan yhteisöissä ensimmäinen tehtävä onkin selvittää, kuka on laissa määritelty tosiasiallinen edunsaaja.

Kun nämä tosiasialliset edunsaajat ovat selvillä, yhteisön tulee pitää heistä luetteloa, johon merkitään kunkin osapuolen osalta nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinmaa sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus. Myöhemmin yhteisöjen tulee rekisteröidä nämä tosiasialliset edunsaajat heinäkuussa 2019 avautuvaan patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään rekisteriin.

 

Yritysten omistajatietojen avaaminen on tervetullut muutos.

Ketkä hyötyvät rekisterin tiedoista?

Uusi rekisteri palvelee ensisijaisesti rahanpesulain mukaisia ilmoitusvelvollisia, joiden pitää selvittää asiakkaidensa tosiasialliset edunsaajat. Rekisteri on työkalu myös kaikille muille toimijoille, jotka hakevat tietoa sopimus- ja yhteistyökumppaniensa omistajista esimerkiksi kumppanin riskianalyysia varten. Kuka tahansa muukin voi hakea tiedot tosiasiallisista edunsaajista, sillä Suomessa on päädytty ratkaisuun, jossa rekisteri on täysin julkinen. Uudistus lisää siis merkittävästi omistajatietojen avoimuutta. 

 

Uudistus lisää siis merkittävästi omistajatietojen avoimuutta.

Yritysten omistajatietojen avaaminen on tervetullut muutos. Kuten todettua, muutos on avuksi rahanpesulain mukaisille ilmoitusvelvollisille mutta myös kaikille muille toimijoille, jotka haluavat ennakolta varmistaa taloudellisesti vastuulliset toimintatavat myös sopimuskumppanien ja näiden taustajoukkojen osalta.

 

Kirjoittaja Anne Vanhala (OTK, MBA) on toiminut yritysten juridisena neuvonantajana jo vuosikymmenen ajan. Hänellä on laaja kokemus liikejuridiikasta ja yritysvastuusta. Hän on aiemmin työskennellyt asianajotoimistossa, tilintarkastusyhteisössä ja verohallinnon palveluksessa. Vuoden 2018 alusta lukien Anne on toiminut Bonfide Oy:n toimitusjohtajana ja avustaa toimessaan yrityksiä juridiikan, hyvän hallintotavan ja yritysvastuun kysymyksissä. Anne on myös pidetty ja kehuttu kouluttaja.

Anne kirjoittaa vastuullisesta liiketoiminnasta Havuja Perkele -blogiin http://havujaperkele.fi/

Voit tutustua Annen koulutussisältöihin tarkemmin eduhouse a+ -palvelussa

 

Tilaa uutiskirjeemme

Pysy ajan tasalla: saat uusimmat uutiset, päivitykset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

Haluatko kokeilla palveluamme? Aloita 7 päivän maksuton kokeilujakso