Edu-Blog

Mitä kirjanpitäjän tulee tietää IFRS-raportointisäännöksistä?

Mikäli kirjanpitäjän työtehtäviin kuuluu osallistua oman työnantajansa tai asiakasyritystensä IFRS-tilinpäätösten laatimiseen, on vaatimustaso erittäin korkea eli täytyy tuntea IFRS-säännösten tarkka sisältö sekä niiden vaikutus kirjauksiin, soveltamiseen, tulkintaan ja liitetietojen esittämiseen. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan tilannetta sellaisen kirjanpitäjän kannalta, joka ei osallistu IFRS -tilinpäätöksen laatimiseen.

Lue Lisää

Kirjanpito | Taloushallinto

Arvonlisäveron vähennysoikeus yrityksen ostoista

Arvonlisäveron yleinen vähennysoikeus on arvonlisäveronjärjestelmämme toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeässä roolissa. Jos arvonlisävero olisi vähennyskelvoton, se saisi aikaan piilevää arvonlisäveroa: tällöin vähennyskelvoton arvonlisävero siirtyisi vähennyskelvottomana eränä myytävien tavaroiden ja palveluiden hintaan.

Lue Lisää

ALV | Verotus | Taloushallinto | arvonlisäverotus

Osakeyhtiön varojenjako - ristiriitaa osakeyhtiölain ja verolainsäädännön välillä?

Osakeyhtiömuotoisena toimivan yrittäjän varojen nostomuodot ovat merkittävästi rajoitetummat verrattuna siihen, jos toimintaa harjoitettaisiin esimerkiksi toiminimenä tai henkilöyhtiömuotoisena. Tässä yhteydessä asiaa tarkastellaan lyhyesti osakeyhtiön yrittäjäosakkaan varojen noston näkökulmasta.

Lue Lisää

Verotus

Onko ulkoistamisesta nyt muodostunut kaiken pahan alku ja juuri?

Fifty-Sixty. Tämähän riippuu itse asiassa ulkoistajan taidoista ostaa palveluita. Tiedämme, että muun muassa taloushallinnon ulkoistamisella on mahdollista saavuttaa monessa asiassa suuria hyötyjä. Vielä selvempää lienee tällä hetkellä, että ulkoistamistermi on jokseenkin tulehtunut, kun lukee esimerkiksi mitä vanhusten hoivakoteihin kuuluu, ynnä muuta. Palvelunostajan perisyntihän on hankintaprosessissa tarjouskilpailutuksen laatu. Julkisella puolella ’Laki julkisista hankinnoista’ edellyttää tarjouskilpailutusta, mutta yksityisellä puolella sitä harrastetaan kuitenkin yhtä lailla. Tarjouskilpailutus tarkoittaa käytännössä sitä, että tyypillisesti valitaan se halvin tai melkein halvin palveluntarjoaja. Tämä taasen johtaa siihen, että kilpailutuksen voittaa usein se, jolla on suurin laskuvirhe tarjouksessaan, valitettavasti.

Lue Lisää

Taloushallinto | Tilitoimisto

Miksi verkkokoulutus on kiireisen asiantuntijan paras ystävä?

Oman asiantuntijuuden säilyttäminen ja kehittäminen on kiireisen työn ohessa haasteellista. Jos ala on lisäksi erittäin säänneltyä, kuten taloushallinto, jatkuvat muutokset lisäävät vaatimuksia tietotaidon jatkuvaan päivittämiseen. Moni meistä tiedostaa hyvin koulutustarpeensa, mutta miten irrottautua työstä? Hyviä ratkaisuja kuitenkin löytyy. 

Lue Lisää

Taloushallinto

Työaikalaki muuttuu - uusi työaikalaki voimaan 1.1.2020

Eduskunta hyväksyi maaliskuussa työaikalain uudistuksen ja uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Muutokset palkkahallinnossa eivät siis ole ohi. Lain tavoitteena oli saada työaikalaki ajan tasalle, jotta se vastaisi yritysmaailmassa ja työn tekemisen tavoissa tapahtuneita muutoksia, muutokset laissa ovat kuitenkin odotettua pienemmät.

Lue Lisää

Taloushallinto | Palkkahallinto

Miten itseään voi kehittää työn ohessa?

Jatkuva opiskelu on taloushallinnon asiantuntijoille työssä onnistumisen perusedellytys mutta myös mahdollisuus pitää mieli virkeänä ja työmotivaatio kohdillaan. Opiskellessa oma ajattelu kehittyy, ammattitaito syvenee ja uramahdollisuudet paranevat. Mutta miten opiskelu onnistuu työn ohessa?

Lue Lisää

Taloushallinto | HR | Kouluttautuminen

Kirjanpitäjän rikosvastuu – osa II

Kirjoittaja Teppo Laine on asianajaja ja osakas liikejuridiikkaan erikoistuneessa Legistum asianajotoimistossa.

Työssäni olen hoitanut satoja niin sanottuja talousrikosjuttuja. Olen havainnut, että suhtautuminen kirjanpitäjän asemaan on muuttunut tällä vuosituhannella. Aikaisemmin kirjanpitäjä oli melkein aina todistaja; nyt yhä useammin kirjanpitäjää ainakin epäillään mahdollisesta rikoksesta joko tekijänä tai avunantajana. Kirjoituksessa käyn läpi muutamia esimerkkejä kirjanpitäjän rikosvastuun syntymisestä – mitä voimme näistä caseista oppia?

Lue Lisää

Kirjanpito | Taloushallinto

Eduhouse Summit 2019 - Robotti työkaverina taloushallinnossa

Monessa organisaatiossa tehdään jo töitä robottikollegojen kanssa. Ne ovat löytäneet paikkansa taloushallinnon tiimeissä. Useimmiten ne hoitavat tietojen tarkistusta tai siirtoa, ja näin monet ovat saaneet robotista etenkin kiireapua. Robotit ovat yleensä keränneet työkuormansa pieninä palasina eri ihmisten rutiinitehtävistä, jotka ovat olleet ihmisillekin robotinomaista työtä tai joita ei ole aiemmin ehditty hoitaa kunnolla.

Lue Lisää

Eduhouse Summit