• Oikotiesi
  olennaisimpaan
  osaamiseen

 • Ennakoimme
  työelämän
  muutokset
  puolestasi

 • LIVE Online
  seminaarit
  aina mukanasi

27. helmikuuta klo 14:00 - 15:15
Kouluttaja: HM, veroasiantuntija Hannu Heinonsalmi, Mintter Oy
Online - seminaarin hinta: 95 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Aloita online-katselu
Seminaarin aiheet

Verottaja on viime vuosina soveltanut veron kiertämistä koskevaa sääntelyä aikaisempaa herkemmin. Vuosittainen verotarkastusten lukumäärä on kasvanut vuoden 2013 lukemasta yli 25 prosentilla. Mistä on kyse? Miksi verottaja puuttuu esimerkiksi seuraaviin järjestelyihin? ...

28. helmikuuta klo 08:30 - 12:00
Kouluttaja: Asianajaja Emilia Kaikkonen, Kaikkonen & Sunnari Asianajotoimisto Oy
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Edustudio Baana, Leppäsuonkatu...
Seminaarin aiheet

”Työntekijä antaa lusikalla, vaikka kauhasta on sovittu”. Esimiehelle työntekijän huono suoritus on kuin viallinen maanantaikappale, jota ei voi palauttaa. Korjata voi, jos työntekijä suostuu. Virheiden ja tulospainajaisten kroonistuessa esimiehen tekeekin mieli näyttää ovea. Ärh...

28. helmikuuta klo 12:30 - 16:00
Kouluttaja: Asianajaja Teppo Laine, Asianajotoimisto Legistum Oy
Online seminaarin hinta: 390 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Edustudio Baana, Leppäsuonkatu...
Seminaarin aiheet

Onko yrityksessäsi käytössä irtisanomisstrategiaa? Oletteko varautuneet siihen, että kuka tahansa työntekijä saattaa olla potentiaalinen irtisanomistapaus? Onko teillä esimerkiksi laadittu esimiehille tarkoitetut menettelytapaohjeet irtisanomistilanteita varten? Valitettavan m...

28. helmikuuta klo 14:00 - 15:15
Kouluttaja: KTM Tiina Kujala
Online - seminaarin hinta: 95 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Aloita online-katselu
Seminaarin aiheet

Osaatko käydä työsopimuksen läpi englanniksi työntekijän kanssa? Onko sinulla hallussa oikeat termit ja fraasit? Pystytkö avaamaan lain ja työehtosopimuksen määräyksiä kyseisellä kielellä? Tiedätkö esimerkiksi, mikä on englanniksi irtisanomisaika, luontoisetu tai lomarah...

1. maaliskuuta klo 10:00 - 11:00
Kouluttaja: Varatuomari Piia Jeremejeff
Seminaarin hinta: 95 eur + alv
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Aloita online-katselu
Seminaarin aiheet

Miten työntekijän eläkkeet uudistuvat vuonna 2017? Mistä muutoksista työnantajan on tärkeää olla kartalla? Työeläkkeisiin on tulossa merkittäviä muutoksia vuoden 2017 alusta lukien. Eläkeikärajat nousevat ja eläkkeiden laskentatapa palkasta muuttuu. Muutoksia on tulossa ...

2. maaliskuuta klo 10:00 - 11:15
Kouluttaja: Antti Kondelin palkkahallinnon asiantuntija
Online - seminaarin hinta: 95 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Aloita online-katselu
Seminaarin aiheet

Työsuhteen päättämiseen liittyy lukuisia huomioon otettavia seikkoja niin palkkahallinnossa kuin verotuksessakin. Työnantaja on työsuhteen päättyessä velvollinen maksamaan palveluksessaan olleelle palkansaajalle erilaisia lakisääteisiä korvauksia. Työnantaja ja palkansaa...

2. maaliskuuta klo 12:30 - 16:00
Kouluttaja: Lakimies Hans Kivimäki
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Edustudio Baana, Leppäsuonkatu...
Seminaarin aiheet

Mitä tehdä työntekijälle, joka ei suostu käyttämään päivitettyjä työvälineitä tai -järjestelmiä? Entä hänelle, joka pitää esimiehen käskyjä typerinä ja järjettöminä? Voiko työntekijä sanoa ”ei” pyhäpäivien työvuoroille tai väsyttäville yötöille? Mitä jos työntekijä siirtää ikäviä...

6. maaliskuuta klo 10:00 - 11:00
Kouluttaja: asianajaja Teppo Laine, Asianajotoimisto Legistum Oy
Koulutuksen hinta: 95 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Aloita online-katselu
Seminaarin aiheet

Saako työntekijän lääkärintodistukset tallentaa työnantajan omalle koneelle? Voiko sairauspoissaolotiedoista pitää erillistä rekisteriä? Saako kuka tahansa työnantajan edustaja käsitellä työntekijöitä koskevia henkilötietoja? Milloin ylipäänsä syntyy henkilötietoja ja miten...

7. maaliskuuta klo 11:00 - 13:00
Kouluttaja: Lakimies Hans Kivimäki
Koulutuksen hinta: 290 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Hilton Kalastajatorppa, Kalast...
Seminaarin aiheet

Muuttuvat tilanteet voivat vaatia työntekijöiden työntekijöiden työnkuvan muuttamista. Osaamattomasti tehdystä työnkuvan muuttamisesta voi kuitenkin seurata erilaisia ongelmia. Oikeudellisesti työnkuvan muuttamisessa voi muuttua koko työsopimus työnantajan ja työtekijän välillä. ...

8. maaliskuuta klo 08:30 - 15:00
Kouluttaja: KTM Ville Rihtamo
Koulutuksen hinta: 190 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Edustudio Baana, Leppäsuonkatu...
Seminaarin aiheet

Tuntuuko siltä, että juutut aina samoihin ongelmiin Excelin kanssa ja työaikaasi valuu tämän takia hukkaan? Ei hätää, tässä tehokurssissa kokenut kouluttaja muuttaa lähestymistäsi Exceliä kohtaan. Koulutuksessa käydään vaiheittain läpi dokumenttien luomista ja hyödyntämistä, k...

8. maaliskuuta klo 14:00 - 15:00
Kouluttaja: OTM Katariina Sorvanto, KataKoski Oy
Seminaarin hinta: 95 eur + alv
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Aloita online-katselu
Seminaarin aiheet

Koskeeko koeajan uusi enimmäiskesto ketä tahansa työntekijää tämän työnkuvasta riippumatta? Ulottuuko se myös määräaikaisiin työntekijöihin? Entä voiko koeaikaa soveltaa ennen lain voimaantuloa tehtyihin työsopimuksiin? Milloin koeaikaa voi pidentää vielä lisää työntekijän ...

9. maaliskuuta klo 08:30 - 12:00
Kouluttaja: Asianajaja Antti Ignatius, Asianajotoimisto Turunen & Ignatius Oy
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Edustudio Baana, Leppäsuonkatu...
Seminaarin aiheet

Toimistotyöntekijä A työskentelee iltaisin ja viikonloppuisin työnantajan tietämättä. B:lle ei makseta liukumatunneista palkkaa siltä osin kuin ne ylittävät sovitun enimmäissaldon. C:n kanssa taas on sovittu, että urakasta ei korvata ylityötä. Onko työnantajan näissä tilanteissa ...

9. maaliskuuta klo 14:00 - 15:15
Kouluttaja: KTM, taloudenhallinnan asiantuntija Kari Alhola
Online seminaarin hinta: 95 eur + alv
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Aloita online-katselu
Seminaarin aiheet

Yrittäjä, oletko toiminut oikein myös verottajan mielestä? Miten kävisi, jos verotarkastus osuisi kohdallesi? Olisiko kaikki kunnossa vai tulisiko asiasta pitkä ja kallis prosessi? Tiedätkö, mitkä ovat yrittäjien suurimmat kompastuskivet tarkastuksissa? Miten otat niistä pu...

10. maaliskuuta klo 08:30 - 15:00
Kouluttaja: KTM Ville Rihtamo
Koulutuksen hinta: 250 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Edustudio Baana, Leppäsuonkatu...
Seminaarin aiheet

Saatat hallita jo Excelin perusominaisuudet, mutta tuottaako vaativampi käyttö edelleen päänvaivaa? Kaipaatko lisää konkreettista apua ohjelman vaikeampien ominaisuuksien hallintaan? Jos käytät ohjelmaa useamman kerran päivässä ja työskentelysi jämähtää joskus makroihin, CSV-tied...

6. huhtikuuta klo 08:30 - 12:00
Kouluttaja: Varatuomari Piia Jeremejeff
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Edustudio Baana, Leppäsuonkatu...
Seminaarin aiheet

Työnantajan perhevapaakustannuksiin on tulossa tervetullut kevennys 1.4.2017 lukien. Työnantajalla on tuolloin oikeus saada hakemuksesta 2500 euron kertakorvaus vanhemmuuden aiheuttamista työnantajakustannuksista. Miten perhevapaiden kokonaiskustannukset jakaantuvat muutoksen jäl...

7. huhtikuuta klo 12:30 - 16:00
Kouluttaja: Asianajaja Teppo Laine, Asianajotoimisto Legistum Oy
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Edustudio Baana, Leppäsuonkatu...
Seminaarin aiheet

Mitä tehdä työntekijälle, joka syyllistyy jatkuviin, pieniin huolimattomuuksiin? Entä hänelle, jonka työote on kroonisesti passiivista ja verkkaista ja joka ei vain saa aikaiseksi ajoissa tai ei koskaan? Mitä jos asiakkaatkin valittavat? Onko työnantajalla tällöin oikeus varoitta...

11. huhtikuuta klo 12:30 - 16:00
Kouluttaja: Lakimies Hans Kivimäki
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Scandic Oulu, Saaristonkatu 4 ...
Seminaarin aiheet

Tuleeko huonoista elämäntavoista johtuvista sairauslomista maksaa sairausajan palkkaa? Pitääkö työntekijän työssä jaksamattomuutta ja runsaita poissaoloja vain sietää? Miten eri verukkeilla otetuille sairauslomille saa stopin? Sairauslomat voivat kasaantua yhdelle työntekijäll...

13. huhtikuuta klo 10:00 - 11:15
Kouluttaja: Antti Kondelin palkkahallinnon asiantuntija
Online - seminaarin hinta: 95 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Aloita online-katselu
Seminaarin aiheet

Sairauspoissaolojen vaikutus palkanlaskentaan, on haastava kokonaisuus, jossa on monta liikkuvaa osaa. Tässä online-seminaarissa otat haltuun sairauspoissaolojen käsittelyn palkanlaskennassa. Peruskysymykset lähtevät mm. siitä, millaisia palkanmaksuvelvollisuuksia on, mutta...

25. huhtikuuta klo 10:00 - 11:15
Kouluttaja: Antti Kondelin palkkahallinnon asiantuntija
Online - seminaarin hinta: 95 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Aloita online-katselu
Seminaarin aiheet

Lomapalkan laskentaan liittyy lukuisia erityiskysymyksiä. Niitä voivat aiheuttaa muutokset laskennan perustekijöissä palkkaustavassa ja työajassa. Esimerkiksi miten osittainen hoitovapaa vaikuttaa lomapalkkaan, mitä taas työajan muuttuminen ansaintavuoden jälkeen vaikuttaa ...

27. huhtikuuta klo 08:30 - 15:00
Kouluttaja: KTM Ville Rihtamo
Koulutuksen hinta: 190 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Edustudio Baana, Leppäsuonkatu...
Seminaarin aiheet

Tuntuuko siltä, että juutut aina samoihin ongelmiin Excelin kanssa ja työaikaasi valuu tämän takia hukkaan? Ei hätää, tässä tehokurssissa kokenut kouluttaja muuttaa lähestymistäsi Exceliä kohtaan. Koulutuksessa käydään vaiheittain läpi dokumenttien luomista ja hyödyntämistä, k...

28. huhtikuuta klo 08:30 - 15:00
Kouluttaja: KTM Ville Rihtamo
Koulutuksen hinta: 250 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Edustudio Baana, Leppäsuonkatu...
Seminaarin aiheet

Saatat hallita jo Excelin perusominaisuudet, mutta tuottaako vaativampi käyttö edelleen päänvaivaa? Kaipaatko lisää konkreettista apua ohjelman vaikeampien ominaisuuksien hallintaan? Jos käytät ohjelmaa useamman kerran päivässä ja työskentelysi jämähtää joskus makroihin, CSV-tied...

8. toukokuuta klo 14:00 - 15:15
Kouluttaja: Antti Kondelin palkkahallinnon asiantuntija
Online - seminaarin hinta: 95 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Aloita online-katselu
Seminaarin aiheet

Erilaisten perhevapaiden hallinta on monisäkeinen pelikenttä palkanlaskennassa ja palkkahallinnossa yleensäkin. Usein tilanne on vielä se, että erityyppiset vapaat ovat päällekkäin ja aiheuttavat siten erilaisia ja haastavia kysymyksiä. Esimerkiksi miten ratkaistaan hoitova...

Kaikilla on oikeus asiantuntijan osaamiseen

Tarjoamme juridiikan ja taloushallinnon olennaisimman tiedon ja vastaukset kysymyksiin nopeasti ja valmiiksi pureskeltuna kiireisten ammattilaisten aikaa säästäen. Innovatiivinen LIVE Online seminaari -konseptimme mahdollistaa reaaliaikaisen vuorovaikutuksen asiantuntijan kanssa paikasta riippumatta.

Asiakastyytyväisyys

Eduhouse 2011-2015

5200 toteutunutta tapahtumaa
1400 kouluttajaa asiantuntijaverkostossa

Käyntiosoite
Leppäsuonkatu 6 , 00100 Helsinki
Puh. 0207 571 650 , Fax. 0207 571 660
Laskutusosoite
Eduhouse Oy
PL 470
02066 DOCUSCAN
Verkkolaskuosoitteet
OpusCapita (003710948874)
Verkkolaskutusosoite ja
OVT-tunnus: 003717683995

Yhteydenottolomake

* Pakollinen