5 tapaa tukea yksilön oppimistarpeita verkkokoulutusalustan avulla

Yksilöllinen oppiminen on paljon muutakin kuin pelkän koulutuksen mukauttamista yrityksen, osaston tai tiimin tarpeisiin sopivaksi. Kyse on jokaisen työntekijän yksilöllisten tarpeiden tunnistamisesta ja koko oppimisprosessin mukauttamisesta niihin. Jokaisella meistä on omat tapamme ja mieltymyksemme oppia, ja niiden huomioon ottaminen on tärkeää hyvän oppimiskokemuksen luomiseksi. Seuraavaksi esittelemme 5 erilaista tapaa tukea yksilöllistä oppimista verkkokoulutusalustan avulla.

Kun yksilön oppimistarpeita lähdetään kartoittamaan, tulee huomioon ottaa useita erilaisia tekijöitä, kuten henkilön työnkuvaan liittyvät tarpeet, nykyinen osaaminen, vahvuudet ja heikkoudet, mahdolliset oppimisen esteet, haluttu oppimismenetelmä sekä kyky omaksua uutta tietoa. Lisäksi voidaan huomioida myös henkilön vapaa-ajan harrastukset tai muut kiinnostuksen kohteet. On tärkeää ymmärtää nämä tekijät, jotta oppiminen tapahtuisi yksilön omien tarpeiden pohjalta. Tunnistamalla nämä työntekijöidesi erityispiirteet, voit luoda juuri heitä innostavia oppimiskokemuksia, jotka ovat kannattavia myös yrityksellesi.

1. Eri tasoisia koulutuksia eri tasoisille oppijoille

Organisaatioon voi mahtua paljon eri tasoisia oppijoita aloittelijoista edistyneempiin. Siksi myös eri tasoisten koulutusten saatavuus alustalla on välttämätöntä, kun halutaan tukea jokaisen yksilön oppimistarpeita. On tärkeää huomioida työntekijän lähtötaso ja tarjota sen mukaista sisältöä. Kun aiheesta on saatavilla eri tasoisia koulutuksia, jokainen voi helposti itse valita omaan tasoonsa sopivimman vaihtoehdon.

Sopivan lähtötason löytäminen tekee oppimisesta sujuvampaa ja mahdollistaa etenemisen omassa tahdissa. Kun koulutus ei ole liian helppo tai haastava, myös motivaatio pysyy paremmin yllä ja oppimistulokset ovat parempia.

Koulutusten tasot

Eduhouse-palvelussa koulutukset on jaettu niiden vaativuuden mukaisesti tasoihin 0-4. Luokittelu lähtee liikkeelle alkeista ja jatkuu aina vaativaan tasoon saakka.

2. Yksilöllinen koulutusaiheiden valinta

Yksilöllisen oppimisen kannalta on tärkeää, että tarjolla on koulutuksia sellaisista aiheista, jotka ovat yksilön omien tarpeiden ja kiinnostuksen mukaisia. Kun työntekijät pääsevät itse osallistumaan heille mieluisten koulutusten valintaan, ovat he luultavasti myös motivoituneempia oppimaan ja perehtymään aiheeseen perusteellisemmin. Pitkällä tähtäimellä se lisää myös työntekijöiden sitoutumista ja tyytyväisyyttä työhön sekä tukee heidän ammatillista kehittymistään.

3. Erilaisten oppimistyylien huomioiminen

Erilaisten oppimistyylien huomioiminen verkkokoulutusten tarjonnassa on tärkeää, kun tavoitteena on tukea yksilöllistä oppimista. Oppimistyylillä tarkoitetaan yksilön mieltymyksiin ja vahvuuksiin pohjautuvaa tapaa oppia ja käsitellä tietoa. Yksi oppii parhaiten kuuntelemalla, toinen kaipaa tueksi jotain visuaalista, ja kolmas oppii helpoiten tekemällä asioita käytännössä. Joku työskentelee mieluiten ryhmässä, kun taas toinen opiskelee mieluummin itsenäisesti. Jokaiselle yksilölle parhaiten sopiva koulutusmenetelmä voidaan valita näiden yksilöllisten ominaisuuksien pohjalta.


Esimerkkejä erilaisista koulutusmenetelmistä ovat videot (sekä mahdolliset niihin sisältyvät kurssitestit), podcastit, vuorovaikutteiset koulutukset tai käytännön työ- ja harjoitustehtävät. Kun valinnanvaraa eri tavoilla toteutetuista koulutuksista on runsaasti, voi jokainen osallistua sellaiseen, joka tukee parhaiten omaa oppimistyyliä ja palvelee sen hetkisiä tarpeita.

4. Tekoälyn avulla henkilökohtaisia koulutussuosituksia

Tekoälyn hyödyntäminen verkkokoulutusalustalla on myös yksi tapa tukea yksilöllistä oppimista.  Sitä käytetään esimerkiksi antamaan henkilökohtaisia ​​suosituksia koulutuksista, webinaareista tai vaikka alustan ominaisuuksista ja työkaluista. Tekoälyn avulla voidaan analysoida käyttäjien aiempaa käyttäytymistä alustalla sekä ymmärtää heidän nykyistä osaamistaan. Suositusten avulla käyttäjä voi helposti löytää alustalta esimerkiksi uutta sisältöä aiheista, joka liittyy hänen aiemmin katsomiinsa koulutuksiin. Näin tekoälyn tukema oppiminen voi auttaa parantamaan yksilöllisiä oppimistuloksia ja lisäämään oppimisprosessin tehokkuutta.

Netflix, Amazon ja Spotify ovat ovat hyviä esimerkkejä yrityksistä, jotka käyttävät tekoälyä henkilökohtaisiin suosituksiin. Spotify käyttää tekoälyä musiikin suosittelemiseen käyttäjän kuuntelutottumusten perusteella. Eduhouse-palvelussa taas esimerkiksi käytetään koneoppimista suosittelemaan kursseja sen perusteella, mitä käyttäjä on aiemmin nähnyt ja klikannut.

5. Yksilöllinen opintosuunnitelma

Yksilöllinen opintosuunnitelma on yksilön tarpeisiin räätälöity suunnitelma, joka huomioi hänen nykyisen osaamisensa, kiinnostuksen kohteensa ja oppimistyylinsä. Sen tarkoituksena on auttaa henkilöä saavuttamaan asetetut oppimistavoitteet. Suunnitelmaan voidaan sisällyttää esimerkiksi ohjeistus sekä tarkka aikataulu kurssien ja tehtävien suorittamiselle. Lisäksi sitä voidaan täydentää erilaisilla arviointityökaluilla, jotka auttavat mittaamaan tavoitteiden saavuttamista.

Yksilöllinen opintosuunnitelma sopii hyvin käytettäväksi esimerkiksi työpaikoilla työntekijän osaamisen kehittämisen ja henkilökohtaisten uratavoitteiden saavuttamisen tukena. Suunnitelmalle voidaan lisätä katsottavien koulutusten ja opiskelulle asetettujen tavoitteiden lisäksi myös esimerkiksi mentorointitukea työntekijän avuksi. Opintosuunnitelmat ovat loistava työkalu oppimisprosessin tehostamiseen ja sitä kautta myös työntekijän motivaation kasvattamiseen.

Opintosuunnitelma Eduhouse-palvelussa


Eduhouse-palvelussa voit luoda ja jakaa henkilöstöllesi räätälöityjä opintosuunnitelmia, joihin voit itse poimia palvelusta haluamasi sisällöt.


Kiinnostuitko? Lue lisää käytännön vinkkejä moderneista opiskelumetodeista!

Miten varmistetaan, että yritys voi tarjota kaikille työntekijöille tasavertaisen mahdollisuuden kehittää osaamistaan itsenäisesti aina, kun sille on työn kannalta tarvetta? Tutustu tarkemmin, miten nykyaikaiset verkossa toteutettavat koulutusmenetelmät tukevat paitsi yksilöllisiä tavoitteita, myös yrityksen pitkän tähtäimen suunnitelmia.

Tilaa uutiskirjeemme

Pysy ajan tasalla: saat uusimmat uutiset, päivitykset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

Haluatko kokeilla palveluamme? Aloita 7 päivän maksuton kokeilujakso