<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1656009711460348&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Eduhouse Finland

Sertifiointien merkitys IT-alalla - 7 syytä sertifioitua

Suodata blogiaiheen mukaan

Eduhouse blog

Blogissamme käsittelemme alan polttavia puheenaiheita.

JatkuvaOppiminen

Johdon haastattelututkimus: Osaamisvaje on kasvun este

Lue lisää

JatkuvaOppiminen

5 vinkkiä pilvisiirtymään

Lue lisää

JatkuvaOppiminen

Mitä taitoja tarvitaan pilvipalvelun käyttöönottoon ja kehittämiseen?

Lue lisää

LaaS

Pilvikyvykkyyttä jatkuvan oppimisen palveluilla

Lue lisää

#EduhouseLovesSovelto

Streaming services for continuous learning increasingly popular – Eduhouse and Sovelto to merge

Lue lisää

Sertifiointien merkitys IT-alalla - 7 syytä sertifioitua

By Eduhouse, on 2 toukokuuta, 2023

Sertifioituneilla IT-asiantuntijoilla on etulyöntiasema alallaan, mikä on helppo ymmärtää, sillä yritykset etsivät tehokkainta tapaa vähentää riskejä ja lisätä palveluiden tehokkuutta. Projektin kilpailutustilanteessa sertifioinnista saa enemmän pisteitä, mikä kasvattaa myyntiä ja työllistää IT-asiantuntijoita. Lue, miksi sinun tai tiimisi asiantuntijoiden kannattaa tähdätä sertifiointeihin.

 

Sertifioinnin tavoittelu on investointi, joka vaatii ajan ja resurssien ohjaamista uuden oppimiseen. Onko resurssien käyttäminen koulutukseen ja sertifioitumiseen kannattavaa?

 

Sertifioinneista on todistetusti hyötyä

 

Sertifioinnin merkitys oppimisprosessissa on kiistaton. Tutkimuksen mukaan sertifioituminen voi johtaa jopa 70 %:n työn tehostumiseen ja 9 %:a korkeampaan palkkaan. Jopa 40 % sertifioiduista suoriutuu työstään verrokkiryhmää nopeammin ja 30 % on pystynyt parantamaan järjestelmien tehokkuutta.

 

Miksi sertifioituminen IT-alalla kannattaa? Lue 7 syytä

 

 1. Parempaa laatua ja luotettavuutta
  Sertifioitujen asiantuntijoiden teknologiatuntemus ja ymmärrys teknologian parhaista käytännöistä vaikuttavat työn laatuun ja luotettavuuteen. Sertifioituneilla on ajantasainen ja laaja ymmärrys teknologiasta ja sen mahdollisuuksista, mikä johtaa parempiin päätöksiin ja ratkaisuihin työssä.

 2. Enemmän ja tyytyväisempiä asiakkaita
  Sertifioinnit ovat yritykselle välttämätön tapa osoittaa, että sen asiantuntijat ovat päteviä ja luotettavia. Sertifiointien kautta asiakkaat ostavat varmuutta siitä, että heidän IT-kumppaninsa pystyvät tarjoamaan korkealaatuista palvelua valitussa teknologiassa.

 

 1. Parempaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta
  Yhteiset sertifioinnit parantavat asiantuntijatiimin yhteistyötä ja keskinäistä vuorovaikutusta, kun heillä on yhteinen sanasto ja testattu ymmärrys teknologiasta. Tämä vähentää epäselvyyksiä, väärinymmärryksiä ja toisaalta taas vahvistaa yhteistyötä tiimin jäsenten välillä.

 2. Vähemmän riskejä
  Sertifioitujen asiantuntijoiden tuntemus ja ymmärrys teknologian tämän hetken parhaista käytännöistä vähentää riskejä niin projekteissa, kuin ylläpidossa. Sertifioitu osaaminen voi auttaa ehkäisemään virheitä. Virheet voivat tulla yritykselle kalliiksi johtaessaan esimerkiksi järjestelmien kaatumiseen, liian korkeisiin lisenssimaksuihin tai tietoturvaloukkauksiin.

 3. Nopeampi ja tehokkaampi työ
  Sertifiointi voi olla merkki siitä, että tiimin jäsenet ovat perehtyneet tiettyyn aiheeseen laajasti ja perusteellisesti, mikä osaltaan parantaa heidän tehokkuuttaan ja tuo uudenlaista varmuutta työskentelyyn. Kun kaikki tiimin jäsenet käyttävät samaa menetelmää tai toimintamallia, tiimin tehokkuus paranee.

 4. Kilpailukyvyn parantaminen
  Sertifioitujen asiantuntijoiden osaamisella on valtava merkitys yrityksen kilpailukyvylle hurjaa vauhtia kehittyvällä IT-alalla. Heidän avullaan organisaatio voi kehittää varmuudella ja päättäväisyydellä uusia palveluita ja ratkaisuja asiakkailleen. Lisäksi sertifioidut asiantuntijat auttavat parantamaan yhteisiä sisäisiä prosesseja ja tehostamaan koko organisaation työskentelyä syvällä osaamisellaan.

 5. Sijoitus tulevaisuuteen
  Sertifioituminen on sijoitus yksilön ja yrityksen tulevaisuuteen. Teknologia kehittyy vauhdilla ja sertifioituminen auttaa pysymään trendien tasalla. Näin yritys pystyy varmistamaan, että sillä on myös tulevaisuuden osaavat asiantuntijat, jotka pystyvät näkemyksellään ja osaamisellaan vastaamaan vielä tuntemattomiin haasteisiin.

 

 

Mika Seitsonen

“Nykyään puhutaan koko työuran jatkuvasta oppimisesta. Näin senior-tason osaajana on kiva vilkaista taustapeiliin ja todeta, että aloitin sertifiointien suorittamisen reilu neljännesvuosisata sitten ja se jatkuu yhä edelleen. Mikä olisi parempi tapa osoittaa oma innostus oppimiseen?”

 

- Mika Seitsonen, Senior Cloud and Cybersecurity Advisor, Eduhouse


Olisiko aika harkita sertifioitumista? Tarjoamme oman tai tiimisi osaamisen ja sertifioitumisen tueksi useita eri vaihtoehtoja. Ota yhteyttä tai tutustu ohjelmiimme, jotka tähtäävät sertifointeihin.

 

Luo tukeva perusta pilviosaamiselle - oppimisen valmentajien vetämät valmennusohjelmat vauhdittavat oppimista ja tähtäävät sertifiointiin.

 

Osaaminen hallussa, mutta sertifointi puuttuu? Sertipreppiohjelmalla varmuus sertifiointitestiin.

 

Tutustu strukturoituihin opintopolkuihin, joka tähtäävät Azuren ja tietoturvan asiantuntijan rooleihin.

 

Topics: Sertifiointi, #EduhouseLovesSovelto, Cloud