Kirjanpitäjän rikosvastuu - osa 1

Kirjapitäjä on rikosoikeudellisesti vastuussa tekemistään kirjauksista sekä tositeaineiston asianmukaisesta käsittelystä, myös rikosoikeudellisesti. Mitä on siis jokaisen kirjanpitäjän hyvä pitää mielessään? Kokosin tähän ensimmäiseen osaan muutaman tärkeän asian esimerkkeineen.

Ohimyynti, pimeä palkanmaksu, taseesta pois jättäminen - kaikki kirjanpitorikoksia

Kirjanpitäjältä odotetaan kirjauksien ja tositeaineistojen asianmukaista käsittelyä. Virheitä sattuu, mutta missä asia lasketaan rikoksen puolelle? Mistä kirjanpitäjä vastaa myös henkilökohtaisesti? Moni asia on selvä, kun sitä miettii, mutta ehkä asian vakavuutta ei tule aina otettua huomioon. Kirjanpitorikoksiksi lasketaan mm. seuraavat asiat:

 

Rangaistavuuteen riittää tekijän törkeä huolimattomuus, jos esimerkiksi tekijä ei suojaa kirjanpitoa riittävän hyvin sen säilytyspaikassa ja se on alttiina turmeltumiselle.

Liiketapahtumien kirjaamisen laiminlyönti eli puutteellinen kirjaus tai niiden puuttuminen kokonaan

  • ohimyynti (käteismyynnin kirjaamatta jättäminen kirjanpitoon) ja pimeä palkanmaksu (palkkamenojen ja niihin liittyvien työnantajasuoritusten ja sosiaalikulujen kirjaamatta jättäminen).

Tilinpäätöksen laatimisen laiminlyönti

  • Esim. tuottojen ja kulujen poisjättäminen tuloslaskelmasta taikka saamisten tai velkojen poisjättäminen taseesta. Määräajan noudattamatta jättäminen tai tyypillisimmin tilinpäätöksen kokonaan laatimatta jättäminen.

Väärien tai harhaanjohtavien tietojen merkitseminen kirjanpitoon

  • Esim. tekaistuihin kuitteihin perustuvat kirjaukset, liiketapahtumien kaksin- tai useampikertainen kirjaaminen.

Kirjanpitoaineiston hukkaaminen

  • Esim. kirjanpitoaineiston hukkaaminen törkeästä huolimattomuudesta johtuen tai myös jos kirjanpitovelvollinen ei tiedä kirjanpidon säilytyspaikkaa, vaikkei kirjanpitoa olekaan hävitetty. Hävittäminen, aineiston fyysinen tuhoaminen kokonaisuudessaan esim. polttamalla. Kätkeminen, aineiston piilottaminen tai säilytyspaikan salaaminen tai toimittaminen sellaiselle taholle, jota on kielletty luovuttamasta kirjanpitoa asianomaiselle viranomaiselle.
  • Esim. Vahingoittaminen, mm. kirjanpitomerkintöjen epäselvä merkintä virheellisin korjauksin, minkä seurauksena aineisto muodostuu lukukelvottomaksi.
  • Esim. Rangaistavuuteen riittää tekijän törkeä huolimattomuus, jos esimerkiksi tekijä ei suojaa kirjanpitoa riittävän hyvin sen säilytyspaikassa ja se on alttiina turmeltumiselle.

 

Rikosoikeudellista vastuuta ei voi välttää väittämällä, että kirjanpitoaineiston häviäminen on johtunut kirjanpitovelvollisen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisista seikoista. - Teppo Laine

Kirjanpitorikokseksi ei välttämättä katsota muutaman merkitykseltään vähäisen liiketapahtuman kirjauksen laiminlyöntiä. Mutta kirjanpitorikoksen täyttymiseen lasketaan, jos tehdyt toimenpiteet tai tekemättä jättämiset vaikeuttavat oikean ja riittävän kuvan saamista kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Rikosoikeudellista vastuuta ei voi kuitenkaan välttää vain väittämällä, että kirjanpitoaineiston häviäminen on johtunut kirjanpitovelvollisen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisista seikoista, jos on esimerkiksi toiminut säilytyksessä törkeän huolimattomasti.

Sinänsä kirjanpitäjä saa luottaa kirjanpitovelvollisen toimittamaan materiaaliin, mutta ammattilaisena hänen tulee havaita selvät puutteet tai epäilyttävät tositteet tai liiketoimet. Tällaisten osalta kirjanpitäjälle syntyy selonottovelvollisuus ja pidättäytymisvelvollisuus (pidättäydyttävä mahdollisesti lain ja hyvän kirjanpitotavan vastaisesta kirjauksesta).

 

Kirjoittaja Teppo Laine on asianajaja ja osakas liikejuridiikkaan erikoistuneessa Legistum asianajotoimistossa. Laine hoitaa mm. yritys- ja sopimusjärjestelyitä, oikeudenkäyntejä erityisesti talousrikosasioissa, välimiesmenettelyjä sekä erilaisia vahingonkorvaus- ja työoikeusasioita.

Teppo Laineen kirjanpitäjän rikosvastuuseen liittyvät onlineseminaarit ovat olleet erittäin suosittuja asiakkaidemme keskuudessa.

Voit tutustua koulutussisältöihin tarkemmin eduhouse a+ -palvelussa

Tilaa uutiskirjeemme

Pysy ajan tasalla: saat uusimmat uutiset, päivitykset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

Haluatko kokeilla palveluamme? Aloita 7 päivän maksuton kokeilujakso