LOADING...
 • Kirjanpito Taloushallinto | 11.12.2018 | Teppo Laine

  Kirjanpitäjän rikosvastuu - osa 1

  Kirjapitäjä on rikosoikeudellisesti vastuussa tekemistään kirjauksista sekä tositeaineiston asianmukaisesta käsittelystä, myös rikosoikeudellisesti. Mitä on siis jokaisen kirjanpitäjän hyvä pitää mielessään? Kokosin tähän ensimmäiseen osaan muutaman tärkeän asian esimerkkeineen.

  Ohimyynti, pimeä palkanmaksu, taseesta pois jättäminen - kaikki kirjanpitorikoksia

  Kirjanpitäjältä odotetaan kirjauksien ja tositeaineistojen asianmukaista käsittelyä. Virheitä sattuu, mutta missä asia lasketaan rikoksen puolelle? Mistä kirjanpitäjä vastaa myös henkilökohtaisesti? Moni asia on selvä, kun sitä miettii, mutta ehkä asian vakavuutta ei tule aina otettua huomioon. Kirjanpitorikoksiksi lasketaan mm. seuraavat asiat:

   

  Rangaistavuuteen riittää tekijän törkeä huolimattomuus, jos esimerkiksi tekijä ei suojaa kirjanpitoa riittävän hyvin sen säilytyspaikassa ja se on alttiina turmeltumiselle.

  1)    Liiketapahtumien kirjaamisen laiminlyönti eli puutteellinen kirjaus tai niiden puuttuminen kokonaan

  1. Esim. ohimyynti (käteismyynnin kirjaamatta jättäminen kirjanpitoon) ja pimeä palkanmaksu (palkkamenojen ja niihin liittyvien työnantajasuoritusten ja sosiaalikulujen kirjaamatta jättäminen).

   2)   Tilinpäätöksen laatimisen laiminlyönti

  1. Esim. tuottojen ja kulujen poisjättäminen tuloslaskelmasta taikka saamisten tai velkojen poisjättäminen taseesta. Määräajan noudattamatta jättäminen tai tyypillisimmin tilinpäätöksen kokonaan laatimatta jättäminen.

   3)   Väärien tai harhaanjohtavien tietojen merkitseminen kirjanpitoon

  1. Esim. tekaistuihin kuitteihin perustuvat kirjaukset, liiketapahtumien kaksin- tai useampikertainen kirjaaminen.

  4)    Kirjanpitoaineiston hukkaaminen

  1. Esim. kirjanpitoaineiston hukkaaminen törkeästä huolimattomuudesta johtuen tai myös jos kirjanpitovelvollinen ei tiedä kirjanpidon säilytyspaikkaa, vaikkei kirjanpitoa olekaan hävitetty. Hävittäminen, aineiston fyysinen tuhoaminen kokonaisuudessaan esim. polttamalla. Kätkeminen, aineiston piilottaminen tai säilytyspaikan salaaminen tai toimittaminen sellaiselle taholle, jota on kielletty luovuttamasta kirjanpitoa asianomaiselle viranomaiselle.
  1. Esim. vahingoittaminen, mm. kirjanpitomerkintöjen epäselvä merkintä virheellisin korjauksin, minkä seurauksena aineisto muodostuu lukukelvottomaksi.
  1. Rangaistavuuteen riittää tekijän törkeä huolimattomuus, jos esimerkiksi tekijä ei suojaa kirjanpitoa riittävän hyvin sen säilytyspaikassa ja se on alttiina turmeltumiselle.

   

  Rikosoikeudellista vastuuta ei voi välttää väittämällä, että kirjanpitoaineiston häviäminen on johtunut kirjanpitovelvollisen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisista seikoista. - Teppo Laine

  Kirjanpitorikokseksi ei välttämättä katsota muutaman merkitykseltään vähäisen liiketapahtuman kirjauksen laiminlyöntiä. Mutta kirjanpitorikoksen täyttymiseen lasketaan, jos tehdyt toimenpiteet tai tekemättä jättämiset vaikeuttavat oikean ja riittävän kuvan saamista kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Rikosoikeudellista vastuuta ei voi kuitenkaan välttää vain väittämällä, että kirjanpitoaineiston häviäminen on johtunut kirjanpitovelvollisen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisista seikoista, jos on esimerkiksi toiminut säilytyksessä törkeän huolimattomasti.

  Sinänsä kirjanpitäjä saa luottaa kirjanpitovelvollisen toimittamaan materiaaliin, mutta ammattilaisena hänen tulee havaita selvät puutteet tai epäilyttävät tositteet tai liiketoimet. Tällaisten osalta kirjanpitäjälle syntyy selonottovelvollisuus ja pidättäytymisvelvollisuus (pidättäydyttävä mahdollisesti lain ja hyvän kirjanpitotavan vastaisesta kirjauksesta).

   

  Kirjoittaja Teppo Laine on asianajaja ja osakas liikejuridiikkaan erikoistuneessa Legistum asianajotoimistossa. Laine hoitaa mm. yritys- ja sopimusjärjestelyitä, oikeudenkäyntejä erityisesti talousrikosasioissa, välimiesmenettelyjä sekä erilaisia vahingonkorvaus- ja työoikeusasioita.

  Teppo Laineen kirjanpitäjän rikosvastuuseen liittyvät onlineseminaarit ovat olleet erittäin suosittuja asiakkaidemme keskuudessa.

  Voit tutustua koulutussisältöihin tarkemmin eduStream -palvelussa.

   Tutustu eduStreamiin

  Aiheeseen liittyvää

  Työaikalaki muuttuu - uusi työaikalaki voimaan 1.1.2020

  Työaikalaki muuttuu - uusi työaikalaki voimaan 1.1.2020

  Eduskunta hyväksyi maaliskuussa työaikalain uudistuksen...

  Miten itseään voi kehittää työn ohessa?

  Miten itseään voi kehittää työn ohessa?

  Jatkuva opiskelu on taloushallinnon asiantuntijoille...

  Kirjanpitäjän rikosvastuu – osa II

  Kirjanpitäjän rikosvastuu – osa II

  Kirjoittaja Teppo Laine on asianajaja ja osakas...

  Eduhouse Summit 2019 - Hyvillä koulutusmahdollisuuksilla palkitset taloushallinnon ammattilaisia

  Eduhouse Summit 2019 - Hyvillä koulutusmahdollisuuksilla palkitset taloushallinnon ammattilaisia

  Olemme tulleet siihen pisteeseen, jossa yleisesti ja...

  Miksi juuri minä valitsisin eduStreamin?

  round-brain

  Asiantuntijoilta asiantuntijoille

  Kouluttajamme ovat itse aktiivisesti asiantuntijatyössä mukana ja tietävät, millaista tietoa tänä päivänä työelämässä ja käytännössä tarvitaan.

  round-speech

  Vuorovaikutteista oppimista

  Osallistu keskusteluun tai kysy kouluttajalta kysymyksiä chatissa. Saa reaaliaikaisia vastauksia kysymyksiisi.

  round-computer

  Toimii kaikilla laitteilla kaikkialla

  Käytä eduStreamia läppärillä tai mobiililaitteella. Se toimii missä ja milloin vain. Tarvitset vain nettiyhteyden.