Kirjanpitäjän 5 kohtalokkainta kirjausvirhettä arvonlisäveroissa

Se, mitkä ovat kirjanpitäjän 5 kohtalokkainta kirjausvirhettä arvonlisäveroissa, on paljolti tapaus- ja toimialakohtaista.Myös yrityksen koolla on vaikuksensa absoluuttisten virheiden suuruutta ajatellen. Kohtalokkaiksi voidaan luokitella luonnollisesti euromääräisesti merkittävät virheet.

Yrittäjille isot, systemaattiset kirjausvirheet tulevat kalliiksi

Yrittäjälle kalliita virheitä ovat luonnollisestikin sellaiset systemaattisen virheet, jotka ovat suuruusluokaltaan jo kertatapauksenakin merkittäviä. Tähän kategoriaan lukeutuu ainakin rakentamispalvelun oman käytön vero. Jos nimittäin kirjanpitäjä ei tunne kyseistä säännöstä, syntyy helposti satojen tuhansien eurojen kirjausvirheitä. Rakentamispalvelun oman käytön veron peruste kun on rakentamisen välittömät ja välilliset kustannukset – joita siis syntyy pitkin matkaa. Oman oppituntinsa vaatii se, mitä luetaan näihin välittömiin ja välillisiin kustannuksiin ja mitä ei. Tällöin ei siis rakennuksen myyntihintaa veroteta erikseen.

Eräässä verotarkastuksessa yrittäjän kirjanpito oli toteutettu siten, että kirjaukset olivat perustuneet myyntiin. Ja kun myyntejä oli käytännössä vain harvoin – ei edes joka vuosi, seuraamukset olivat sen mukaiset. Nimittäin verot, viivästysseuraamukset ja veronkorotukset olivat yhteensä satojatuhansia euroja. Tämä on pienyrittäjälle helposti kuolemaksi.

 

Oman oppituntinsa vaatii se, mitä luetaan näihin välittömiin ja välillisiin kustannuksiin ja mitä ei.

 

Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotuksessa lukuisia virhemahdollisuuksia

Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotukseen liittyy monia erityissäännöksiä ja tarkkuutta vaativia kokonaisuuksia. Kohtalokkaita virheitä voi syntyä monessa kohdassa ja monessa eri tilanteessa aina kun kysymys on kansainvälisestä kaupasta. Esimerkkinä mainittakoon EU-tavarakaupan arvonlisäverovirheet. Erityisen tärkeää on varmistaa ostajan VAT-tunnisteen oikeellisuus ja voimassaolo. Väärin perustein verottomana käsitelty yhteisömyynti voi muuttua kalliiksi virheeksi.

Eräässä tilanteessa yrittäjä ei ollut dokumentoinut riittävällä tarkkuudella sitä, että tavara oli tosiasiassa siirtynyt EU-maasta toiseen ja seuraamuksena oli se, että myynti katsottiin verotarkastuksessa kotimaan myynniksi. Tämä esimerkki kuvaa hyvin sitä, että kun kuljetuksen hoitaa ulkopuolinen ja mahdollisesti ostajan kautta, tulee riittävä dokumentaatio saada selville. Myös kansainvälisten hankintojen menettelyvirheitä löytyy. Käännetyn veron ongelmatilanteita näkee yleisesti. Ensinnäkin tulee tunnistaa, milloin kysymys on aidosti käännetystä verosta ja milloin sitä ei voida soveltaa. Eräs melko yleinen tilanne syntyy, kun saadaan veroton lasku käännetyn veron tilanteessa, niin siitä unohtuu suorittaa vero ja lisäksi se voidaan vähentää tällöin vain, jos hankinta tulee vähennyksen oikeuttavaan käyttöön.

 

Erityisen tärkeää on varmistaa ostajan VAT-tunnisteen oikeellisuus ja voimassaolo

 

Tarkkana ilmaisluovustusten kanssa!

Oman käytön arvonlisäveroon liittyy usein virhemahdollisuuksia. Virhelähteitä on lukuisia – kuten erilaiset ilmaisluovutukset joko omalle henkilökunnalle tai ulkopuolisille. Jos kysymyksessä ei ole tavanomainen mainoslahja tai tavaranäyte, kysymys on yhtiölle arvonlisäverotuksessa vähennyskelvottomasta erästä. Tarkkana tuleekin olla sekä asiakkaiden että henkilökunnan suuntaan. Esimerkiksi asiakkaille ilmaiseksi annetut hyödykkeet voivat olla joko kylkiäisiä, joiden osalta ei oman käytön veroa synny tai arvoltaan sen suuruisia, että verotuskäytännön mukaan ne eivät sovellu mainoslahjan tai tavaranäytteen piiriin. Asiaa sotkee usein henkilökuntalahjoissa se, että vaikka ne voidaan vähentää tuloverotuksessa, niin arvonlisäverotuksessa näin ei voidakaan toimia. Henkilökunnalle annetut lahjat ovatkin aina vähennyskelvottomia arvonlisäverotuksessa.

Kulut oikeille yrityksille

Osa virheistä taas liittyy siihen, että kulu ei kuulu kyseiselle yritykselle. Usein kysymys on tällöin esimerkiksi siitä, että samaan konsernin kuuluvien yhtiöiden kuluja on väärässä yhtiössä syystä tai toisesta. Tämän tyyppisiä virheitä kirjanpitäjän voi olla vaikea havaita, mutta voivat johtaa merkittäviin jälkikäteisiin veroseuraamuksiin. Kysymys on mm. laskuntarkastusvaiheen tarkkuudesta, mutta myös kulujen oikeasta kohdentamisesta. Kulut nimittäin voidaan ohjata ”vääräänkin” yhtiöön, mutta tämä edellyttää kulujen edelleenveloituksen hallintaa. Viimeksi mainittu onkin yksi yleisimpiä kysymyksiä kirjanpitäjiltä – esimerkiksi millä verokannalla edelleen veloitus milloinkin tulisi toteuttaa.

Verottomaksi kirjattu, vaikka edellytykset eivät täyty

Kohtalokkaita ja kalliita virheitä syntyy, kun arvonlisäverollista myyntiä on käsitelty verottomana tai väärällä alemmalla verokannalla. Esimerkiksi myyntiä on käsitelty arvonlisäverottomana, mutta verottomuuden edellytykset eivät täyty. Tyyppitoimialoja tällaisille virheille ovat esimerkiksi terveyspalvelut, koulutus ja vuokraustoiminta. Lisäksi alati uudet liiketoimintamallit on syytä tarkistaa sen suhteen soveltuuko alempi verokanta vai ei. Jos tällaisessa tehty virhe havaitaan vasta verotarkastuksessa, virhe käy pienyritykselle jopa kuoliniskuksi.

 

Kirjoittaja Kari Alhola on veroasiantuntija, jolla on parin vuosikymmenen kokemus yrittäjien ja yritysten verokysymysten ratkaisemisesta.

Voit tutustua Karin koulutussisältöihin paremmin eduhouse a+ -palvelussa. 

Tilaa uutiskirjeemme

Pysy ajan tasalla: saat uusimmat uutiset, päivitykset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

Haluatko kokeilla palveluamme? Aloita 7 päivän maksuton kokeilujakso