Kuka haluaa maksaa veroja miinustuloksesta?

Koronaepidemia saattaa johtaa tilanteeseen, jossa maksat veroja nolla- tai miinustuloksesta. Onko yrityksesi taseessa pörssiyhtiön osakkeita? Jos on, tämä blogikirjoitus koskee erityisesti sinua.

 

Viime viikolla nostin esiin tukien veronalaisuuden ja eräiden korkojen vähennyskelvottomuuden. Koronaepidemia vaikuttaa vahvasti suoraan myös tilinpäätöksiin ja erityisesti niissä tehtyihin arvostuskysymyksiin. Lukuisten osakkeiden ja muiden arvopaperien arvot ovat tunnetusti viime aikoina alentuneet. Miten arvopaperien arvojen alentuminen vaikuttaa tilinpäätöksiin ja verotukseen? Mikä tässä kuviossa voi yllättää niin epämieluisasti?Osakkaiden arvonalentuminen ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen

Yrityksellä voi olla taseessaan esimerkiksi pysyvään käyttöön tarkoitettuja osakkeita eli osakkeita, joita on ollut tarkoitus pitää pidemmän aikaa omana omaisuutenaan. Tällaiset osakkeet näkyvät yrityksen taseessa sijoituksina. Lukuisilla yrityksillä on kyseisessä kohdassa pörssiyhtiön osakkeita.

Esimerkki: Oletetaan, että osakkeita on hankittu yhteensä 200.000 euron arvosta. Tämä summa näkyy myös taseessa. Jos nyt osakkeen arvo on muutoin kuin tilapäisesti alentunut esimerkiksi 150.000 euroon, kirjanpidossa saatetaan joutua tekemään pakollinen arvonalentumiskirjaus. Jos edellytykset täyttyvät, tämä tarkoittaa sitä, että 200.000 euron tasearvo muuttuu 150.000 euron määräiseksi. Samalla yrityksen tilikauden tilinpäätöksen tulos pienenee 50.000 euroa. Jos tulos ennen tätä olisi ollut esimerkiksi +70.000 euroa, olisi se tämän jälkeen vain +20.000 euroa. Jos tulos olisi ollut jo ennen tätä negatiivinen, tilikauden tappio luonnollisesti sen kuin kasvaisi.

Eikä tässä vielä kaikki. Tiesitkö, että kyseinen arvonalentuminen ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen? Verolainsäädäntömme ei nimittäin pääsäännön mukaan hyväksy osakkeiden realisoitumatonta arvonalentumista vähennyskelpoiseksi menoksi. Kärjistäen edellä esitetyssä tilanteessa veroja saatettaisiin siis joutua maksamaan esimerkiksi 70.000 euron tuloksesta, jolloin 50.000 euron osakkeiden arvonalentumista ei tässä laskelmassa oteta vähennyksenä huomioon.

Arvonalentumisista voi siis joutua maksamaan pitkän pennin. Verottaja käy taskullasi myös kriisiaikana.


Kirjoittajana toimii veroasiantuntija Kari Alhola. 

Verotus | Taloushallinto