LOADING...
 • HR | 11.03.2019 | Eduhouse

  Miksi osaamisen kehittäminen on myös johtamiskysymys?

  Digitaalisuus ja tekoäly muuttavat yrityksiä ja työtehtäviä ehkä nopeammalla tahdilla kuin on osattu kuvitella. Yrityksissä osaamistarpeet muuttuvat ja lisäkoulutuksen tarve tulee olemaan suuri. Se pärjää, joka ottaa muutoksen vakavasti. Johtaja määrittää yrityksen vision, suunnan ja tarvittavan osaamisen. Hänen tehtävänään on myös luoda osaamisen kehittämiselle suotuisa ympäristö.

  Suomesta tekoälyn paras soveltaja?

  Valtiovalta on laskenut, että Suomessa jopa miljoonan työikäisen työt muuttuvat ja heille tarvitaan täydennys- tai uudelleenkoulutusta seuraavan kymmenen vuoden aikana. Valtava haaste - myös johtamiselle. Emme ehkä ole digitaalisuudessa edelläkävijä, mutta työ- ja elinkeinoministeri Lintilän mukaan Suomen tavoitteena on olla maailman paras tekoälyn soveltaja*. Miten se toteutuu?

  Yhdeksän akavalaista liittoa toivoo osaamissetelistä tärkeää kysymystä hallitusohjelmaan. 

  Koulutuksen lisäämiseen on haettu ideoita ja yksi konkreettinen ehdotus tähän on työ- ja elinkeinoministeriön Tekoälyajan työ -raportissa esitetty koulutustili-ajatus. Siinä jokainen työikäinen saisi vuosittain osaamissetelin, jonka voisi käyttää koulutuskustannuksiin. Yhdeksän akavalaista liittoa on vienyt ajatusta eteenpäin konkreettiseen suuntaan ja toivoo osaamissetelistä tärkeää kysymystä seuraaviin eduskuntavaaleihin ja myös osaksi hallitusohjelmaa. Kannustimet muutoksen toteuttamiseen ovat tervetulleita. Nähtäväksi jää nouseeko tämä vaalien yhdeksi teemaksi.

  Johto määrittää visiot, suunnan ja osaamistarpeet

  Yritysten pitkän tähtäimen suunnitelmat ja visiot määrittävät myös tulevat osaamistarpeet. Mihin ala on menossa ja millä vastataan kilpailuun viiden ja kymmenen vuoden päästä? Miten tekoäly muuttaa kutakin yritystä ja sen työtehtäviä? Koulutussuunnitelmien sitominen yrityksen tavoitteisiin on entistäkin tärkeämpää. Ei ole kyse sarjasta erillisiä toimintoja vaan jatkumosta, joka vie koko yritystä valittuun suuntaan. Johtajan tehtävänä on koko osaamispääoman kehittäminen vastaamaan tulevia haasteita.

  1. Visio
  2. Suunta
  3. Osaamistarpeet

  Johtaja luo suotuisat olosuhteet oppimiselle

  Halukkuus osallistua koulutuksiin ja uuden oppimiseen on tietysti isossa määrin riippuvaista siitä, miten yrityksessä osaamisen päivittämiseen suhtaudutaan. Jos se jätetään jokaisen oman aktiivisuuden ja iltaopiskelun varaan, voi osalta työntekijöistä kouluttautuminen jäädä vähiin. Voimavarat käytetään nykyisten töiden tekemiseen. Siksi kannustavan ilmapiirin luominen ja yritykselle sopivien koulutustapojen miettiminen on tärkeää. Osaamisen päivittämiselle on järjestettävä aikaa ja tarvittaessa oikeanlaisia työkaluja.

  Jokaisella työntekijällä jo nyt oikeus kolmen päivän palkalliseen ammatilliseen koulutukseen vuodessa.

  Jo tänä päivänä Yhteistoimintalain piiriin kuuluvan yrityksen (yli 30 henkeä työllistävä) on luotava vuosittainen koulutussuunnitelma, ja jokaisella työntekijällä on oikeus kolmen päivän palkalliseen, ammatilliseen koulutukseen vuodessa. Yritykset voivat saada tukea suunnitelman mukaiseen koulutukseen sekä koulutuksen aikana maksettuun palkkaan. Myös pienet yritykset voivat saada tukea, jos ne luovat koulutussuunnitelman ja toteuttavat sen. Koulutuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoisesti kolme päivää kestävää. Tuen voi saada myös verkkokoulutukseen, joka täyttää tietyt kriteerit.

  Myös verkkokoulutus voi täyttää kriteerit.

  Eduhousen verkkokoulutuksissa koulutusjaksot ovat oppimisen kannalta optimaalisia ja täyttävät jaksolta vaadittavan pituuden. EduStream-verkkopalvelun moduulien suorituksista voi myös saada todistuksen tuen saantia varten. Verkkokoulutus onkin yksi tehokas ja kätevä tapa järjestää yrityksen osaamisen ylläpito ja sen kehittäminen. Koulutus voidaan toteuttaa monella tapaa - yhdessä tai yksin - oppimistarpeiden mukaan. Tutustu eduStreamin yrityslisenssiin, joka on käytössä jo sadoissa yrityksissä. 

  Koulutuksen toteuttamiselle on hyvä luoda yrityksessä raamit ja kannustaa koko työyhteisöä uuden omaksumiseen. Muutosvaatimukset voivat aiheuttaa väsymystä ja vastustustakin, mihin on myös hyvä varautua jo ennalta. Muutosjohtamisen työkalut on hyvä ottaa täysimääräisesti käyttöön.

  Johtajana luo siis: 

  1. Suotuisat olosuhteet oppimiselle
  2. Raamit koulutukselle
  3. Kannustus
  4. Muutosjohtaminen

  Jatkuva oppiminen osaksi työntekijöiden agendaa

  Jatkuva oppiminen on ollut puheenaiheena jo kauan, ja moni on sen omassa työssään myös käytännössä todennut tarpeelliseksi. Enää hyväkään tutkinto ei yksin riitä, vaan päivitystä osaamiseen on haettava jatkuvasti. Tällä hetkellä ollaan kuitenkin entistäkin isomman haasteen edessä, sillä toimintatavat tulevat muuttumaan alalla kuin alalla. Omaa osaamista on päivitettävä, jotta voi tarjota relevanttia ammattitaitoa ja olla kilpailukykyinen työmarkkinoilla myös jatkossa.

  Uusien toimintatapojen ja tekoälyn omaksumisesta voidaan tehdä kilpailuvaltti niin yksilö- kuin yritystasollakin, jos vielä valtionkin tavoitteet ja tukitoimet ovat samansuuntaisia.

   

  Lähteet:

  Tekoälyajan työ -raportti, Työ ja elinkeinoministeriön julkaisuja 19/2018

  Ekonomilehti: Tekoäly vaatii osaamisen päivittämistä

  Vero.fi: Työnantajan koulutusvähennys

  TE-palvelut: Työntekijällä mahdollisuus kolmen päivän palkalliseen koulutukseen 

   

  Aiheeseen liittyvää

  Miten itseään voi kehittää työn ohessa?

  Miten itseään voi kehittää työn ohessa?

  Jatkuva opiskelu on taloushallinnon asiantuntijoille...

  Miksi juuri minä valitsisin eduStreamin?

  round-brain

  Asiantuntijoilta asiantuntijoille

  Kouluttajamme ovat itse aktiivisesti asiantuntijatyössä mukana ja tietävät, millaista tietoa tänä päivänä työelämässä ja käytännössä tarvitaan.

  round-speech

  Vuorovaikutteista oppimista

  Osallistu keskusteluun tai kysy kouluttajalta kysymyksiä chatissa. Saa reaaliaikaisia vastauksia kysymyksiisi.

  round-computer

  Toimii kaikilla laitteilla kaikkialla

  Käytä eduStreamia läppärillä tai mobiililaitteella. Se toimii missä ja milloin vain. Tarvitset vain nettiyhteyden.