<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1656009711460348&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Eduhouse Finland

Osaamisen kehittämisen mahdollistaminen on myös hyvinvointiteko

Suodata blogiaiheen mukaan

Eduhouse blog

Blogissamme käsittelemme alan polttavia puheenaiheita.

Osaamisen kehittämisen mahdollistaminen on myös hyvinvointiteko

By Mirva Puranen, on 16 marraskuuta, 2022

Oman osaamisen kehittäminen on jokaisen tulevaisuuteen katsovan ja omasta työmarkkina-arvostaan huolehtivan ihmisen keskeisiä tehtäviä tämän päivän työelämässä. Yhteistyössä Eduhousen kanssa YTK-Yhdistys mahdollistaa lähes 250 000 jäsenelleen koulutusmahdollisuuden tuhansien verkkokoulutusten valikoimalla. Yhteistyön hedelmät vaikuttavat niin yksilöön, organisaatioihin kuin yhteiskuntaankin.

 

Yhä nopeammin muuttuva työelämä on aihe, jolta kukaan ei ole voinut sulkea korviaan. Koronapandemian aikana muutos on vain kiihtynyt: siirryimme asiantuntijatyössä moninkertaisella vauhdilla lähityöstä etätyöhön. Tämä ei olisi tapahtunut tässä laajuudessaan vielä vuosiin, jos koskaan, ilman pandemiaa ja sen mukanaan tuomia julkisia linjauksia. Etätöiden mukana saapui uudenlaisia osaamisvaatimuksia. Sen lisäksi, että haltuun oli otettava erilaisia etäkokoustyökaluja, oli meidän opeteltava myös osallistumaan ja osallistamaan ihmisiä yhteiseen tekemiseen kuvaruutujemme välityksellä ja löytämään ja ylläpitämään yhteisöllisyyttä, vaikkemme voi olla fyysisesti läsnä. Tämä on vain yksi esimerkki niistä oppimisen vaateista, joita meistä jokainen työssään kohtaa.

 

YTK-Yhdistyksessä olemme kiinnostuneita lähes 250 000 hyvin erilaisen ihmisen osaamisen kehittämisen tarpeista. Silloin tarvitaan skaalautuvuutta ja monipuolisuutta. Yhteistyömme varrella koulutusvalikoima on monipuolistunut ja laajentunut entisestään, ja tarjoaa yhä useammalle eri alojemme jäsenelle mahdollisuuden löytää itselleen sopivaa opiskeltavaa. Ilahduttavaa on ollut myös se, miten asiakkaiden koulutustoiveita kuunnellaan.

 

Huhtikuussa 2021 alkanut yhteistyömme Eduhousen kanssa on ainoa laatuaan. Halusimme tarjota jäsenillemme maksuttoman väylän oman osaamisensa kehittämiselle, jotta he voisivat puolestaan nauttia työelämästä niin nyt kuin tulevaisuudessakin, osaamisensa ajan tasalla pitäen. Kaikilla meistä ei ole työnantajaa, joka tarjoaisi mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan kouluttautumalla, vaan omaa osaamista tulee kehittää omalla ajalla ja omalla kustannuksella. Me olemmekin tässä mielessä kovin eriarvoisissa asemissa työnantajistamme riippuen. Siksi on mielestämme tärkeää, että voimme mahdollistaa jäsenillemme oman osaamisen kehittämisen riippumatta siitä, mitkä hänen työnantajansa toimintamallit ovat. Palvelua voivat hyödyntää myös työttömät sekä opiskelijajäsenemme.

 

Kun katselee vähän kauempaa, voi nähdä yhteistyöllämme olevan myös laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Itselle sopiva ja omia arvoja vastaava työ antaa nimittäin yksilölle tunteen merkityksellisyydestä. Tällaisen työn löytää helpommin, kun oma osaaminen on ajan tasalla. Työelämän verkkokoulutuskirjaston tarjoaminen jäsenillemme on siis myös hyvinvointiteko. Sen myötä rakennamme koulutus koulutukselta, ihminen ihmiseltä, parempaa ja osaavampaa työelämää, josta hyötyvät yksilön lisäksi myös organisaatiot ja yhteiskunta.

Mirva Puranen-1

Mirva työskentelee YTK-työelämäpalveluiden kehittämisen parissa. Hänen tavoitteenaan on, että yhdistyksen jäsenet saavat monipuolista ja vaikuttavaa tukea työuransa erilaisiin vaiheisiin. Mirvan vuosien varrella kertyneet verkostot sekä tausta rekrytoinnin, viestinnän, työnantajamielikuvan ja työnhakijoiden auttamisen parissa antavat perspektiiviä työelämän kiemuroihin. Hänen missionsa on rohkaista ja kannustaa ihmistä eteenpäin erilaisissa työelämän käänteissä – lempeästi ja inhimillisesti.