Johdon haastattelututkimus: Osaamisvaje on kasvun este

Sovelto Eduhouse on kumppanisi pilviosaamisen kasvattamiseen.  

Eduhouse Oy toteutti teknologiaintensiivisten organisaatioiden ylimmän johdon haastattelututkimuksen selvittääkseen suomalaisen työelämän digitalisaatioon liittyviä osaamisvajeita ja niiden paikkaamiseksi tehtäviä toimenpiteitä.

Tutkimus on jatkumoa Sovelto Oyj:n vuodesta 2018 toteutetulle työelämän uudistumista kartoittavalle haastattelusarjalle, joka jatkuu nyt Eduhousessa. Sovelto Oyj fuusioitui 30.11.2022 Eduhouseen, ja yhdessä yhtiöt muodostavat pohjoismaiden suurimman jatkuvaa oppimispalvelua tarjoavan yrityksen. Missiona on tarjota jokaiselle mahdollisuus ylläpitää ja kehittää osaamistaan arjessa työtehtävästä riippumatta. Oppijoita palveluissa on 300 000 ja tavoitteena on miljoona oppijaa vuoteen 2025 mennessä.

Teknologia-alan osaamisvaje näkyy haastattelututkimuksen tuloksissa selvästi: haastatelluissa 50 organisaatiossa ollaan valmiita rekrytoimaan jopa 200 pilviosaajaa. Suurimpina haasteina koettiin kilpailu osaajista, osaamistarpeisiin kohdistuvan muutoksen nopeus ja toimintaympäristön vaikea ennakoitavuus. Työnantajat tunnistavat vastuunsa osaamisvajeen paikkaamisessa. Valtaosa organisaatioista oli valmis palkkaamaan myös junioreita ja valmentamaan heitä perehdytyksen aikana tarvittaviin teknologioihin ja tehtäviin, vaikka kysyntää kaikilla on selvästi enemmän jo kokeneille asiantuntijoille. Haastateltavien mukaan vastarekrytoitu juniori pystyy keskimäärin 100 työpäivän ja aktiivisen valmentamisen jälkeen osallistumaan tuottavasti työhön osana tiimiä. Kaikissa työtehtävissä ja projekteissa tähän ei kuitenkaan ollut työn luonteen vuoksi mahdollisuutta. Moni haastatelluista koki rekrytoinnin ja perehdyttämisen onnistumisen haastavaksi.

 

Jatkuvan oppimisen nähdään olevan olennainen osa työtä nyt ja tulevaisuudessa. Osaamisen koetaan kaikissa organisaatiossa olevan tulevaisuudessa merkittävä kilpailuetu. Kuitenkin ristiriitaisesti investointeja työsuhteen aikaiseen osaamisen kehittämiseen ollaan lisäämässä vain 32 %:ssa organisaatioista. 63 % kertoi investoivansa tänä vuonna henkilöstön osaamisen kehittämiseen saman verran ja 5 % vähemmän kuin aikaisempana vuonna.

Tutkimushaastatteluista vastaava johtaja Sanna Varpukari:

”Haastatelluista työnantajista lähes kaikilla on haasteena osaavien työntekijöiden pysyvyys. Tämä on globaali ilmiö, sillä 93 % organisaatioista on LinkedIn Workplace Report 2023 mukaan huolissaan pitovoimastaan. Tähän parhaana lääkkeenä pidettiin kehitysmahdollisuuksien tarjoamista. Hajonta eri organisaatioiden välillä on suurta, edelläkävijäorganisaatioissa kyvykkyyksien kasvattaminen on olennainen osa johtamista sekä ulkoista että sisäistä työnantajamielikuvan rakentamista. Haastatelluissa oli niitä, joiden organisaatioissa oppiminen nähdään investointina, mutta myös niitä, joille se oli kulu. Parhaimmat organisaatiot pystyvät tavoitteellisen oppimisen johtamisen avulla varmistamaan nopean osaamisinvestointien takaisinmaksun ja näkevät olemassa olevat työntekijät hyvänä resurssina osaamisvajeiden ratkaisemiseen. Näissä organisaatioissa rekrytointi koettiin helpommaksi, tarvittu perehdytysaika lyhyemmäksi ja myös vaihtuvuus oli pienempi kuin verrokkiorganisaatioissa.”

Kehittymiseen käytettävän ajan niukkuus koetaan laajasti uudistumisen esteeksi, niin asiantuntijoiden kuin esihenkilöidenkin kohdalla. Tämä kertoo Varpukarin mukaan siitä, ettei oppimisen priorisointi ole vielä suomalaisessa työelämässä riittävän korkealla osaamisvajeesta huolimatta.

Eduhousen Executive Advisor Marika Kotola painottaa, että viime vuosina kaikilla haastateltujen toimialoilla vahvistuneena trendinä on tarve kytkeä oppimisen johtaminen organisaation strategiaan ja seurata sen vaikuttavuutta. Tämä kehitys on yhdensuuntainen globaalien tutkimusten tulosten kanssa. Oppimisen johtaminen koettiin haastavaksi, mutta haastatellut näkivät kyvykkyyksien todentamisessa sertifiointien olevan erinomainen konkreettinen keino. Kaikissa haastateltujen organisaatioissa kannustettiin sertifiointien suorittamiseen, mutta valtaosalta puuttui suoritusta tukeva tavoitteellinen ja systemaattinen oppimisen johtaminen.

Lisätietoja: Eduhouse Oy, Director & Partner Sanna Varpukari, +358 407621762, sanna.varpukari@eduhouse.fi

Lataa haastattelututkimuksen yhteenveto

Tilaa uutiskirjeemme

Pysy ajan tasalla: saat uusimmat uutiset, päivitykset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

Haluatko kokeilla palveluamme? Aloita 7 päivän maksuton kokeilujakso