Mitä taitoja tarvitaan pilvipalvelun käyttöönottoon ja kehittämiseen?

Haluatko tiimisi onnistuvan pilviteknologioiden kanssa? Varmista, että asiantuntijoillasi on hallussaan tarvittavat taidot, joilla varmistetaan skaalautuva, turvallinen ja kustannustehokas pilven hyödyntäminen.

Lue mitä taitoja tarvitaan pilvipalveluiden käyttöönottoon, operointiin ja jatkuvaan kehittämiseen.

1. Pilven perusteiden ymmärtäminen on välttämätön lähtökohta

Ilman pilvipalveluiden peruskonseptin ymmärtämistä, pilven mahdollistamia ratkaisuja ei voida hyödyntää tai hallita tehokkaasti. Oleellista onkin varmistaa, että jokainen tiimissä hallitsee pilvipalveluiden perusteet ja pystyy läpäisemään perustason sertifiointitestin.

Voit varmistaa pilvipalveluiden perusteiden osaamisen Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900) -valmennusohjelman avulla, joka tähtää AZ-900 sertifioinnin läpäisemiseen.

2. Pilvipalveluiden ylläpitotaidot antavat mielenrauhaa

Osaamattomuus pilvipalveluiden ylläpidossa voi johtaa turhiin yllätyksiin ja ongelmiin sekä hidastaa liiketoimintahyötyjen realisoitumista.

Pilvipalveluiden ylläpitäjän tulee hallita pilven identiteetti-, tallennus-, prosessointipalveluiden sekä virtuaaliverkkojen käyttöönottoa, hallintaa ja monitorointia. Ylläpitäjä huolehtii myös muiden palveluiden optimoinnista ja automatisoinnista.

Systemaattinen tapa oppia pilvipalveluiden ylläpitoon tarvittavat taidot on osallistua Microsoft Azure-ylläpitäjän opintopolkuun.

Tutustu myös:

Azure-tietokantojen ylläpitäjän opintopolku »
Azure-kehittäjän opintopolku »
IAM-asiantuntijan opintopolku (Identity Access Management) »


3. Pilviarkkitehtuuriosaamisella avaimet organisaation menestykseen

Pilviarkkitehti osaa suunnitella ja toteuttaa turvallisia, luotettavia, skaalautuvia ja kustannustehokkaita pilvipohjaisia ratkaisuja organisaation vaatimusten mukaisesti.

Azure-arkkitehdin verkosto ja vastuut ovat laajat. Hän on yhteistyössä niin ylläpitäjien, Data Platform-asiantuntijoiden, sovellusten toteuttajien kuin IT-toimittajienkin kanssa.

Azure-arkkitehtiroolissa vaadittavan osaamisen voi ottaa tavoitteellisesti haltuun osallistumalla Azure-arkkitehdin opintopolkuun.

 

"Inhouse-osaamisen kehittäminen ja johdonmukaisesti rakennetut opintopolut vievät kohti pysyvää osaamisen kehittämistä ja uudistumista."


-
Petri Pyhältö, tuoteomistaja Analytiikka-alusta-tuote, Verohallinto

4. Tietoturvaosaamisella varustaudutaan tulevaisuuden haasteisiin

Tietoturva on kiistämättä yksi tämän päivän tärkeimmistä haasteista yrityksissä ja organisaatioissa. Investoimalla tietoturvaosaamiseen, organisaatio minimoi riskejä sekä suojaa itseään ja asiakkaitaan tietoturvauhilta.

Pilvessä sijaitsevien tietojen ja järjestelmien turvallisuuden varmistaminen on kriittinen taito kaikille pilvipalveluiden parissa työskenteleville. Pilviasiantuntijalla tulee olla taito tunnistaa ja korjata haavoittuvuuksia, suorittaa uhkamallinnuksia, toteuttaa palveluiden suojausta ja olla mukana eskaloimassa tietoturvahyökkäysten selvittelyä.

Tietoturva-asiantuntija on usein osa suurempaa tiimiä, joka suunnittelee ja toteuttaa pilvipohjaista hallintaa ja käyttää siihen moninaisia tietoturvapalveluja.

Tarvittavia tietoturva-asiantuntijan taitoja voi hankkia valmiiksi suunnitelluista opintopoluista. Tutustu Microsoft Azuren tietoturva-asiantuntijan opintopolkuun, tiedonsuojauksen- tai M365 tietoturva-asiantuntijan opintopolkuun, Security Operations Center (SOC)-analyytikon opintopolkuun ja Cyber Security​-arkkitehdin opintopolkuun.

5. Luotettavan datan varmistaminen vaatii erityistaitoja

Datan rooli nykypäivänä on ratkaisevan tärkeä. Tiimin data-asiantuntijoiden tulee pystyä ymmärtämään, analysoimaan ja tulkitsemaan dataa, luomaan turvalliset puitteet datan keräämiselle sekä tarjoamaan liiketoimintaa hyödyttävää tietoa koko organisaatiolle.

Luotettavan datan varmistamiseksi tarvitaan osaamista, joka voidaan jakaa eri roolien kesken:

 1. Data Platform-asiantuntija suunnittelee ja toteuttaa data-arkkitehtuurin. Hänen tulee hallita tietojen tehokkaat ja turvalliset tallennustavat, siirrot ja muokkaukset vaatimusten mukaisesti.

  Data Platform-asiantuntijan opintopolku »

 2. Data-analyytikko osaa noutaa tarvittavan datan erilaisista tietolähteistä, mukauttaa ja mallintaa siitä toimivan tietomallin sekä tuottaa liiketoiminnan tarpeisiin interaktiivisia ja visuaalisesti näyttäviä yhteenvetoja ja raportteja.

  Data-analyytikon opintopolku »


 3. Azure Enterprise Data-analyytikko analysoi dataa suuressa mittakaavassa. Hänen tehtäviinsä kuuluu datan puhdistaminen ja muuntaminen, tietomallien ja edistyneiden analytiikkamallien suunnittelu, rakentaminen ja integroiminen IT-infrastruktuuriin.

  Azure Enterprise Data-analyytikon opintopolku »


6. Jatkuva oppiminen on tärkeä taito – ja vakuutus tulevaisuudelle

Pilviosaamisen ylläpito tarvitsee tuekseen organisaatiossa jatkuvan oppimisen kulttuuria, jotta asiantuntijat pystyvät hyödyntämään uusia teknologioita tehokkaasti ja alati sopeutumaan muuttuviin tarpeisiin.

Kokosimme seitsemän askelta, jolla pääset alkuun pilviosaamisen ylläpidossa ja kasvattamisessa:

 1. Määrittele yhdessä tiimiläistesi kanssa selkeät tavoitteet oppimiselle. Tavoitteiden kautta selkiytetään, mitä uutta tarvitsee oppia ja miksi.
 2. Kannusta jatkuvaan oppimiseen. Tarjoa tavoitteiden mukaiset koulutusmahdollisuudet ja aikaa oppimiselle.
 3. Varmista tuki. Varmista yksilöllinen tuki ja opintopolku jokaiselle oman lähtötason mukaisesti. Ryhmässä tehtävän reflektoinnin kautta uusien asioiden sisäistäminen on tehokasta.
 4. Mahdollista oma tapa oppia. Luurit korville ja kävelylle? Pari tuntia valmennusta per viikko? Anna mahdollisuus oppia omaan arkeen sopivalla tavalla.
 5. Tarjoa jatkuvasti palautetta oppimisesta ja kehittymisestä. Auta tiimiäsi tunnistamaan vahvuudet ja kehittymiskohdat.
 6. Anna mahdollisuus käyttää uusia taitoja. Oppiminen on motivoivampaa, kun uusia taitoja on mahdollisuus soveltaa omassa työssä.
 7. Toimi esimerkkinä. Ole jatkuvasti valmis oppimaan ja kehittymään itse.


Jatkuvan oppimisen kokonaisvaltaiset paketit ja opintopolut auttavat kehittämään tiimiäsi ja helpottavat myös omaa työtäsi. Valmiiden koulutusratkaisuiden avulla on helppo hallita tiimin koulutusbudjettia, tarvittaessa rekrytoida motivoituneita junioriosaajia työssäoppimiseen, palkita kehityshaluisia työntekijöitä ja parantaa työtyytyväisyyttä.

Löydä tehokkaita tapoja kasvattaa pilviosaajia tiimiisi »

Tilaa uutiskirjeemme

Pysy ajan tasalla: saat uusimmat uutiset, päivitykset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

Haluatko kokeilla palveluamme? Aloita 7 päivän maksuton kokeilujakso