Taloushallinnon trendit vuonna 2019

Mistä kaikki puhuvat taloushallinnon alalla vuonna 2019? Mikä muuttuu ja mikä pysyy ennallaan? Vuosi 2019 näyttää kaikin puolin herkulliselta ja upealta vuodelta – suurten muutosten vuodet jatkuvat myös vuonna 2019, jolloin konkretisoituu tai saa alun moni paljon puhuttu megatrendi.

 

Mitään yksiselitteistä ja tyhjentävää listausta taloushallinnon trendeistä vuonna 2019 ei voi kuitenkaan antaa. Tässä blogikirjoituksessa tuonkin esille vain muutamia omasta mielestäni keskeisiä nostoja, jotka pyrkivät huomioimaan alan laajan tehtäväkentän ja kirjon. Esitellyt kohdat eivät myöskään ole prioriteettijärjestyksessä.

 Mitä sinä nostaisit esiin omassa listauksessasi? 

Automaatio ja tekoäly vahvassa nousussa - myös taloushallinnossa

Vuonna 2019 puhutaan automaatiosta ja sitä toteutetaan ja hyödynnetään enemmän kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Automaatiolla voidaan tarkoittaa monenlaista kehittymistä, mutta vuoden 2019 aikana robotiikka ottaa täysin uuden vaihteen taloushallinnossa. Sitä kokeillaan ja kehitetään lähes kaikenlaisissa taloushallinto-organisaatioissa yksittäisistä yrityksistä moniyritysympäristöjä hallitseviin tilitoimistoyrityksiin. Samaan aikaan edelläkävijät ovat jo vahvasti siirtymässä tekoälyratkaisuihin ja niiden kehittämiseen. Vuoden 2019 tärkeä trendi kietoutuu siten robotiikan ja tekoälyn vahvaan nousuun.

Tulorekisterin käyttöönotto tärkeä askel

Alkuvuoden sana on edelleen tulorekisteri. Tulorekisterin käyttöönotto on erittäin tärkeä kehitysaskel, joka tehostaa taloushallinnon prosesseja merkittävästi – erityisesti, kun sen tarjoamat hyödyt opitaan hahmottamaan paremmin. Alkuvuosi menee paljolti asioiden opetteluun, mutta kun tulorekisterin käyttö alkaa itse kullakin alkukangertelun jälkeen sujua, kukaan ei enää halua palata tehottomaan, moninkertaiseen ilmoittamismenettelyyn takaisin.

Verouudistukset ja muutosehdotukset

Vaalivuosi (eduskuntavaalit kevät 2019) nostaa verouudistuskeskustelut jälleen kerran keskiöön. Ilmassa on jo nyt mitä erilaisimpia skenaarioita esimerkiksi osinkoverotuksen muutosvaihtoehdoista. Selvää on, että hallituksen ”värillä” on väliä eli tulevan hallituksen kokoonpanolla on merkittävä rooli siinä, mihin suuntaan verotusta lähdetään ensi vuoden kevään jälkeen kehittämään. Ennustankin, että vuonna 2019 tullaan kuulemaan myös sellaisia muutosehdotuksia, joista kaikki eivät pidä ja joihin kukaan ei ole vielä osannut täydellisesti varautua. Esille tullee esimerkiksi nettovarallisuussidonnaisuuden purkamiseen liittyvät vaihtoehdot, mutta odotettavissa on myös muita verotukseen merkittävästi vaikuttavia muokkauksia. Ennustan kuitenkin, että osinkoverotusta tullaan vain kiristämään esimerkiksi nettovarallisuuskerrointa pienentämällä. Lopulliset muutokset jäävät kuitenkin nähtäväksi – aika näyttää.

Taloushallinnon ammattilaisen kasvu business partneriksi kuvastaa hyvin vuotta 2019. 

Myynti ja palvelu - aktiivisuutta ja osallistumista

Myynti ja palvelu ovat vakiintumassa yhä vahvemmin myös taloushallinnon sanastoon – tämä pätee kautta linjan riippumatta siitä, toimiiko taloushallinnon ammattilainen yksittäisessä yrityksessä tai muussa yhteisössä vai esimerkiksi tilitoimistoympäristössä. Myynti ja palvelu kulminoituvat taloushallinnon kentässä ennen kaikkea vahvana aktiivisuutena ja osallistumisena. Yksinäistä ja itsenäistä puurtamista omassa huoneessa ei enää nähdä samanlaisena hyveenä kuin aikaisemmin, vaan omaa ja erityisesti oman tiimin apua ja osaamista pitää pystyä tarjoamaan aktiivisesti. Taloushallinnon ammattilaisen kasvu business partneriksi kuvastaa hyvin vuotta 2019. Korkea palveluasenne palkitaan mielekkäänä tekemisenä ja osallistumismahdollisuuksien takaajana.

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Yrittäjät, omistajat ja monet muut toimijat pohtivat myös vuonna 2019 vahvasti omistustaan ja yritysrakenteitaan. Yrityskauppoja tehdään paljon mitä erilaisimmissa muodoissa – osa on esimerkiksi puhtaita yrityskauppoja, osa taas sukupolvenvaihdoksia. Omistusta järjestellään vähintäänkin entiseen malliin ja rakenteita optimoidaan. Taloushallinnon ammattilaisten mahdollisuudet auttaa näitä toimijoita riippuvat ennen kaikkea heidän omista vuorovaikutustaidoistaan sekä kyvystään aistia hiljaisia signaaleja. Kuulevat korvat palkitaan mahdollisuuksina auttaa yrittäjiä, omistajia sekä muita näissä asioissa apua tarvitsevia.

 

Taloushallinnon osaaminen määritellään uudelleen. Ns. substanssiosaamisen tarve säilyy, mutta se tiivistyy ja monipuolistuu.

Osaaminen ja sen arvostaminen

Osaaminen ja sen arvostaminen ovat vuoden 2019 ilmiö – osaamisvaatimukset nousevat aivan uudelle tasolle. ”Kirjanpitäjästä konsultiksi” -tyyppisiä valmennusohjelmia syntyy kuin sieniä sateella ja keskustelu jatkuvasta oppimisesta ja sen käytännön toteutuksesta työn ohella jatkuu. Osa pohtii, mitä osaamista tarvitaan; osa myös pelkää osaamisensa riittämättömyyttä tai vanhentumista. Lisäksi uudet tai pikemminkin piilossa olevat osaamisalueet nostavat päätään ja niiden käyttöarvo lisääntyy. Taloushallinnon osaaminen määritellään uudelleen. Ns. substanssiosaamisen tarve kuitenkin säilyy, mutta se tiivistyy ja monipuolistuu. Tämän ohella tunnistetaan myös välttämättömiä muita taitoja, kuten vuorovaikutustaidot, tiimityöskentelytaidot, ongelmanratkaisutaidot, kommunikointitaidot, suunnittelutaidot, ajanhallinta- ja johtamistaidot jne. Lista tuntuu loputtomalta eikä se suinkaan ole edes tyhjentävä. Myös esimerkiksi digitaidot ovat vahvasti arvossaan sekä jo toisaalla todetut myyntitaidot.

 

Yhteenvetona voimmekin todeta, että vuonna 2019 osaaminen käsitteenä laajenee merkittävästi. Vain kehityksen tarkempi suunta ja vauhti jäävät nähtäväksi.

Liiketoiminnan ymmärtäminen entistä tärkeämpää

Taloushallinnon ammattilaisen yksi tärkeimmistä osaamis- tai hallinta-alueista liittyy liiketoiminnan ymmärtämiseen. Ilman tätä taloushallinnon ammattilainen ei voi auttaa organisaatiota; olipa kyse yksittäisen yrityksen tai tilitoimiston näkökulmasta. Liiketoiminnan ymmärtämisestä tulemme kuulemaan myös vuonna 2019 paljon. ”Bisneksen ymmärtäminen” on yleinen, mutta samalla myös vaikeasti selitettävä osaamisvaatimus: taloushallinnon ammattilaisen on kyettävä ymmärtämään asiakkaan tai oman organisaation liiketoiminnan logiikka ja ansaintalogiikka sekä kyettävä soveltamaan näitä tietoja niin analysoinnissa, raportoinnissa kuin muussakin kommunikoinnissa. Yleisesti ottaen kysymys on liiketoiminnan menestyksen ajurien ymmärtämisestä.

Johtaminenkin muuttuu

On selvää, että työtehtävien merkittävät muutokset haastavat koko johtamisen tapaa. Oletko esimerkiksi pohtinut, millaista uudenlaista johtamisotetta työnkuvan päivittäminen kirjanpitäjästä konsultiksi edellyttää? Johtamisen muutos on vuoden 2019 ”oivallus” monille organisaatioille ja nykyjohtajille. Itseohjautuvat tiimit edellyttävät erilaista johtamista kuin perinteinen yksilöön keskittyvä johtaminen, jota usein myös esimies-alaissuhteeksi kuvataan. Vaikka yksilöllistä kehittymistä tulee jatkossakin tukea vahvasti, johtamisen muutos on merkittävä ja näkyvä. Eri asia on, millaiseksi johtaminen lopulta muuttuu ja kehittyy eri toimialoilla ja organisaatioissa. Vuosi 2019 antanee tästä ainakin osittain osviittaa.

Itsensä johtamisen kyky ja tahto välttämättömiä

Taloushallinnon ammattilaisen työkentän vahvassa muutoksessa välttämättömäksi nousee itsensä johtamisen kyky ja tahto. Ylipäätään tämä liittyy laajemmin myös johtamisen muutokseen. Itsensä johtamisen taito korostuu vuodesta 2019 eteenpäin merkittävästi – tätä selittävät osaltaan työnkuvien radikaalit muutokset, joissa mukana pysyminen edellyttää aktiivista, määrätietoista ja jatkuvaa oman osaamisen kehittämistä ja ylläpitoa. Vastuun ottaminen omasta osaamisesta ja sen kehittämisestä on avainroolissa samoin kuin työssäjaksaminen. Monen ristipaineen tyrskyissä viimeksi mainittua on syytä korostaa yhtenä tärkeimpänä itsensä johtamisen onnistumisen tuloksena.

Rohkeiden päätösten vuosi

Taloushallinnon parissa toimivien yksilöiden näkökulmasta vuosi 2019 on myös rohkeiden päätösten vuosi. Vuosi 2019 on monella tavalla risteys vanhan maailman ja tulevan maailman välimaastossa – näin on myös taloushallinnon alan viitekehyksessä. Monet kysyvät, mitä ja miten teen jatkossa. Kuten tunnettua – taloushallintoalalla on alati puutetta osaajista. Tämä edellyttää työnantajilta jatkuvasti ajan hermolla pysymistä – miksi osaaja valitsi juuri meidät jne. Osaajille taas tämä luo uusia mahdollisuuksia. Vuosi 2019 ei luonnollisestikaan jääne viimeiseksi rohkeiden päätösten vuodeksi.

Rauhallista joulun aikaa ja onnellista uutta vuotta sinulle ja perheellesi! Ensi vuonna jatketaan.

Kirjoittaja Kari Alhola on suosittu kouluttaja ja veroasiantuntija, jolla on parin vuosikymmenen kokemus yrittäjien ja yritysten verokysymysten ratkaisemisesta. 

Voit tutustua Karin koulutussisältöihin tarkemmin Eduhousen koulutuspalvelussa.

 

Tilaa uutiskirjeemme

Pysy ajan tasalla: Saat viimeisimmät uutiset, päivitykset ja vinkit suoraan postilaatikkoosi.

Haluatko kokeilla palveluamme? Aloita 7 päivän maksuton kokeilujakso.

Tästä voit tutustua tietosuojaselosteeseemme.