Miten voit kehittää tekoälytaitoja organisaatiossasi

Tekoäly mullistaa työelämää ja avaa ovia innovaatioille, tehokkuudelle ja kilpailukyvylle. Tämä muutos on organisaatioille iso hyppy uuteen ja edellyttää tekoälytaitojen kehitystä monitasoisesti eri rooleissa ja tiimeissä. Osaamista kannattaa lähteä systemaattisesti rakentamaan rooli kerrallaan. Siten varmistat, että tekoälyä hyödynnetään organisaatiossasi strategisesti, ei pelkästään teknisenä työkaluna.

 

Miten voit löytää oikean, strategisen suunnan tekoälyn käyttöönottoon organisaatiossasi? Kaiken A ja O on varmistaa, että ryhdyt tekoälyosaamisen kasvattamiseen nelitasoista lähestymistapaa hyödyntämällä.

 

Tekoälytaitojen nelitasoinen kehitys organisaatioissa

 

Organisaation tekoälymuutosmatka voidaan hahmotella neljälle eri tasolle, joista jokaisella on oma merkityksensä. Tekoälytaitoja tarvitaan paitsi teknisille asiantuntijoille, jotka suunnittelevat, rakentavat ja ylläpitävät tekoälyjärjestelmiä, myös johtajille, esihenkilöille, muutosagenteille ja loppukäyttäjille, jotka tarvitsevat tekoäly-ymmärrystä ja tekoälyratkaisujen käyttötaitoja päivittäisessä työssään.

 

Tekoälytaidot organisaatioissa

Mitä ylimmän johdon tulee ymmärtää tekoälystä?

 

Organisaation tekoälymuutosmatka alkaa siitä, että ylin johto ymmärtää tekoälyn liiketoiminnalliset mahdollisuudet omassa organisaatiossaan. Tekoälyn ymmärtäminen auttaa johtajia näkemään, miten organisaatio voi parhaiten hyödyntää käytettävissä olevia mahdollisuuksia sekä tekemään perusteltuja päätöksiä teknologian tarkoituksesta ja käytöstä organisaatiossa.

 

Johtajat voivat varmistaa, että organisaatio hyödyntää tekoälyn mahdollisuudet optimaalisesti kehittämällä strategian, joka tukee liiketoiminnallisia tavoitteita. Tämä korostaa myös koulutuksen ja valmiuksien kehittämisen merkitystä, sillä henkilöstön on oltava valmis toteuttamaan tekoälystrategiaa.

 

 

Mitä teknisten asiantuntijoiden tulee ymmärtää tekoälystä?

 

Tekoälymuutosmatka jatkuu teknisten asiantuntijoiden taitojen kehittämisellä. Kun johdolla on riittävä ymmärrys tekoälystä, seuraava askel on varmistaa, että organisaation teknisillä asiantuntijoilla on olennainen ja ajan tasalla oleva osaaminen tekoälystä. Nämä asiantuntijat vastaavat tekoälyratkaisujen suunnittelusta, rakentamisesta, ulkoistamisesta ja toteuttamisesta.

 

Tekoälyn hyödyntäminen organisaatiossa vaatii vahvaa osaamista myös pilviteknologioissa, tietoturvassa, tietosuojassa ja tietojen hallinnassa.

 

Pilvi- ja tekoälyosaamisen jatkuva kehittäminen on välttämätöntä, sillä ala kehittyy kiihtyvällä vauhdilla. Asiantuntijoiden tulee omaksua päivittäinen oppiminen, jotta he voivat hallita nopeasti muuttuvan teknologian.

 

quote

Cloud Pro:ssa voi opiskella ympäri vuoden ilman, että organisaatiossa tarvitsee toistuvasti miettiä hyväksyntäkierroksia tai opintobudjetteja.

Jouni Hynynen

Johtava asiantuntija (tietohallinto)

 

Lue lisää: AI:n ja pilvipalveluiden osaaminen vaatii jatkuvaa oppimista

 

Muutosagentit avainasemassa kulttuurisen muutoksen edistämisessä

 

Muutosagentit ovat henkilöitä, jotka ovat avainasemassa edistämässä kulttuurista muutosta ja tekoälyn omaksumista organisaatiossa.

 

Muutosagentit ja projektinvetäjät tarvitsevat syvällistä ymmärrystä tekoälystä teknisesti sekä hyviä taitoja muutoksen ja osaamisen johtamisessa, projektinhallinnassa ja vuorovaikutuksessa varmistaakseen muutoksen organisaation toiminnassa ja arjessa.

 

Muutosjohtamisen merkitys tekoälyn omaksumisessa on valtava. Organisaation teknisen valmiuden varmistamisen jälkeen tapahtuva organisaation toiminnan muutos ja tekoälyn omaksuminen vaativat erityistä sitkeyttä muutosjohtamisessa. Tämä muutos on kulttuurinen vallankumous, joka ulottuu teknologisen muutoksen yli.

 

Mitä jokaisen tietotyöläisen tulee ymmärtää tekoälystä?

 

Jokaisen tietotyöläisen on ymmärrettävä tekoälyn perusteet ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Lopulta organisaatio voi täysimääräisesti hyödyntää tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia, kun koko henkilöstöllä on tarvittavat taidot käyttää organisaatioon omaksuttuja tekoälytyökaluja ja ymmärrys tavoitella tekoälyn hyötyjä jatkuvasti.

 

Innovaatio ja tehokkuus saavat tilaa, kun organisaatiolla on jaettu yhteinen ymmärrys tekoälystä ja siitä, miten tekoälyavusteiset työkalut toimivat. 

 

Lue lisää: AI-koulutuspakettimme avulla organisaatiosi oppii tärkeimmät tiedot ja taidot tekoälyn tehokkaaseen hyödyntämiseen

 

Jokainen rooli on merkittävä onnistuneessa tekoälymuutoksessa

 

On tärkeää huomioida, että kaikissa organisaatioissa ei välttämättä ole selkeästi määriteltyjä, tekoälyyn liittyviä rooleja. Pienemmissä organisaatioissa samat henkilöt voivat kantaa useampia vastuita tai tiimit voivat olla monialaisempia. Riippumatta organisaation koosta ja rakenteesta tekoälyn hyödyntäminen edellyttää kuitenkin erilaista osaamista ja taitoja eri tasoilla.

 

Tekoälytaidot kaikilla organisaation tasoilla mahdollistavat tehokkaan toiminnan parantuneen päätöksenteon kautta ja ylläpitävät kilpailukykyä yhä kiihtyvässä maailmassa. 

 

Eduhouse auttaa kehittämään tekoälytaitoja organisaatiosi kaikille rooleille ja tiimeille.

 

Ota yhteyttä

 

 

Tilaa uutiskirjeemme

Pysy ajan tasalla: Saat viimeisimmät uutiset, päivitykset ja vinkit suoraan postilaatikkoosi.

Haluatko kokeilla palveluamme? Aloita 7 päivän maksuton kokeilujakso.

Tästä voit tutustua tietosuojaselosteeseemme.