Osaamisen johtamisen kehittäminen – miten voit vastata tehokkaasti erilaisiin oppimisen tarpeisiin?

Vaikka osaamisen kehittäminen olisi organisaatiossa jo hyvällä mallilla, voi silti toisinaan olla haastavaa löytää keinoja erilaisten työntekijöiden tarpeisiin vastaamiseen. Osa tiimin jäsenistä kaipaa jatkuvaa haastetta, toiset suuntaavat kohti syvää erikoistumista, ja muutama haluaa hankkia lähinnä käytännönläheisiä taitoja mahdollisimman nopeasti. Tästä blogista löydät kootusti vinkit, miten koko tiimi voi saavuttaa tavoitteensa sujuvan osaamisen johtamisen avulla.

Oletko koskaan törmännyt puheenvuoroon tai sosiaalisen median postaukseen, jossa tarkastellaan pomon ja johtajan eroja (boss ja leader)? Tarkoituksena on alleviivata tehokkaan ja kestävän johtamisen tapoja – pomo käskee ja pahimmillaan edistää yrityksen tavoitteita pelon kautta, mutta johtaja puolestaan näyttää mallia, inspiroi ja kuuntelee.

Ero on merkityksellinen myös silloin, kun tarkastellaan osaamisen johtamista organisaatiossa. Osaamisen johtaminen on strateginen ja päämäärätietoinen lähestymistapa jatkuvalle oppimiselle. Se keskittyy organisaation ja sen tiimin jäsenten suunnitelmalliseen osaamisen vahvistamiseen, ylläpitoon ja hyödyntämiseen – nyt ja tulevaisuudessa.

Osaaminen ja sen johtaminen kehittyvät samaan aikaan, mutta omaan tahtiinsa

Miten yksiöllisestä kehittymisestä pidetään huolta ennemmin johtajan elkein kuin pomona? Kokosimme yhteen kuusi olennaista huomiota, joiden avulla voit tarkastella osaamisen johtamista rakentavasti sekä tukea yksilöllisiä oppimistavoitteita ja -tarpeita.

1. Osaamisen johtaminen alkaa strategisella suunnittelulla. Organisaation on olennaista määritellä selkeät tavoitteet ja visio siitä, millaisia taitoja ja osaamista se tarvitsee menestyäkseen. Tämä auttaa tunnistamaan tarvittavat resurssit ja suunnittelemaan osaamisen kehittämistä pitkällä aikavälillä.

2. Osaamisen tarpeiden analysointi tukee yksilöllisten kehityssuunnitelmien luomista. Tiedon avulla organisaatio voi määrittää, mitkä taidot ja kompetenssit ovat välttämättömiä ja miten näitä taitoja kannattaisi kehittää.

Esihenkilönä tai tiimin johtajana voit esimerkiksi keskustella tiimin jäsenten kanssa henkilökohtaisesti tai kartoittaa yksilöllisiä tavoitteita, vahvuuksia ja kehityskohteita kyselyn tai työpajan avulla. Saatujen tietojen perusteella on helpompaa päästä kohti räätälöityä suunnitelmaa, joka ottaa huomioon yksilöiden tarpeet ja toiveet oppimisen suhteen.

3. Tehokkaaseen osaamisen johtamiseen kuuluu monipuolisten oppimisvälineiden hyödyntäminen. Niitä voivat olla vaikkapa koulutustallenteet, etäkoulutukset ja podcastit. Organisaation on tärkeää luoda ympäristö, joka mahdollistaa ja tukee erilaisia oppimistyylejä. Kun yhdistät erilaisia opiskelumetodeja, voit varmistaa, että jokainen löytää itselleen sopivan tavan kehittää osaamistaan.

eduhouse_syyskuun webinaari_vielä ehdit ilmoittautua
Tehokas osaamisen johtaminen mahdollistaa monet erilaiset oppimisen tavat.

4. Organisaation johto ja yrityskulttuuri ovat keskeisiä osaamisen johtamisen onnistumisessa. Johtajien on tärkeää toimia esimerkkinä sekä kannustaa tiimiläisiään oppimaan ja kehittymään. Vinkkejä, osaamista ja onnistumisia kannattaa jakaa myös tiimin jäsenten kesken – kun sille on varattu aikaa ja tilaa, voi hyvällä oppimisilmapiirillä tukea henkilökohtaista kasvua tehokkaasti.

5. Osaamisen johtamista on seurattava ja arvioitava säännöllisesti. Ihan samaan tapaan kuin tuloksia seurataan, myös johtamisen tavat on syytä aina silloin tällöin asettaa suurennuslasin alle – olipa tavoitteena sitten tehostaa toimintatapoja tai vain varmistaa, että keinot todella palvelevat tarkoitustaan. Avoin palautekulttuuri on avainasemassa kaikessa oppimisessa ja kehittymisessä.

6. Kehittymisprosessin varrella kannattaa muistaa olla kärsivällinen ja joustava niin johtamisen kuin yksilöiden oppimisenkin kannalta. Uusia työnteko- ja johtamistapoja ei rakenneta päivässä, vaan tärkeintä on uskaltaa kokeilla erilaisia keinoja ja oppia yhä paremmaksi. Kaikkien tarpeet ja tavoitteet muuttuvat ajan myötä, joten sopeutuminen pienempiin ja isompiin muutoksiin tulee väistämättä vastaan.

Kiinnostuitko? Lue lisää, miten koko tiimi motivoidaan ottamaan jatkuva kehittyminen haltuun!

Kun osaamisen johtaminen nähdään kokonaisvaltaisena prosessina, organisaatio voi kehittää yhä paremman strategisen lähestymistavan yksilöllisiin oppimistarpeisiin vastaamiseksi. Osaamisen johtaminen vaatii kykyä tunnistaa ja kunnioittaa erilaisuutta sekä halua valita vaihtoehtoja, jotka tukevat tiimin jäseniä niin yksilöinä kuin kokonaisuutenakin. Siten yksittäisten ihmisten ja tiimien lisäksi koko organisaatio kehittyy ja menestyy yhdessä.

Vaikka erilaisiin oppimistarpeisiin olisikin jo vastaus, oppimisen aloittaminen ei silti ole vielä itsestäänselvyys. Miten siis voit herätellä koko tiimin motivaatiota oppimista kohtaan ja innostaa tehokkaammin kehittämään omaa osaamista? Kokosimme yhteen seitsemän huomiota, joiden avulla kehität motivoivaa työkulttuuria.

Lue lisää motivoinnin keinoista

Tilaa uutiskirjeemme

Pysy ajan tasalla: saat uusimmat uutiset, päivitykset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

Haluatko kokeilla palveluamme? Aloita 7 päivän maksuton kokeilujakso