Tavoitteellinen oppiminen osaksi organisaatiokulttuuria

Nopeasti muuttuvassa maailmassa jatkuva ja tavoitteellinen oppiminen on yhä tärkeämpää. Päävastuu omasta osaamisesta ja oppimistavoitteiden saavuttamisesta on yksilöllä, mutta organisaation tulee mahdollistaa oppimista tukeva kulttuuri. Miten teidän organisaatiossa suhtaudutaan oppimiseen? 

Mitä on tavoitteellinen oppiminen?

Tavoitteellisella oppimisella tarkoitetaan tietoisen suunnitelmallista lähestymistapaa oppimiseen, jossa yksilöllä on selkeät tavoitteet ja päämäärät, jotka hän haluaa saavuttaa. Se edellyttää oppijalta sitoutumista omaan oppimisprosessiin ja organisaatiolta puolestaan tukea oppimiselle.

Tavoitteellinen oppiminen liittyy vahvasti jatkuvaan oppimiseen, jolla tarkoitetaan prosessia, jossa yksilö jatkaa uusien taitojen hankkimista sekä osaamisensa kehittämistä koko elämänsä ajan. Jatkuvasta oppimisesta tehdään tavoitteellista asettamalla oppimisprosessille jokin aikaraja, eli määrittelemällä selkeät raamit sille, missä ajassa tietty oppimäärä tulee käydä läpi. Prosessiin voidaan sisällyttää aikarajan lisäksi myös jokin konkreettinen mittari, kuten sertifiointi tai lopputesti, jolla oppiminen voidaan lopuksi todistaa. 

Miksi tavoitteellinen oppiminen on tärkeää?

Nykyajan maailmassa digitalisaatio on muuttanut työntekoa monin tavoin. Ennen riitti yhden alan asiantuntijuus, mutta tänä päivänä tietoa tarvitaan osaamisen T-mallin mukaisesti myös oman asiantuntijuuden ulkopuolelta. Sen ylläpitäminen vaatii töitä, aktiivista osallistumista ja oman mukavuusalueen ulkopuolelle menemistä. Yksi tai kaksi koulutusta vuodessa ei enää riitä, vaan yksilön tulee työstää oppimista jatkuvasti ja tavoitteellisesti, jotta tuloksia saadaan aikaan. Mahdollistamalla tämän varmistat, että työntekijöilläsi on edellytykset pysyä muutoksessa mukana. 

Henkilöstön näkökulmasta katsottuna tavoitteellisen oppimisen mahdollistaminen on tärkeää myös työtyytyväisyyden kannalta. Ethän halua antaa parhaiden osaajiesi karata kilpailijalle? Kun työntekijät tuntevat kehittyvänsä ja saavansa tukea omiin tavoitteisiinsa, myös oma työ tuntuu merkityksellisemmältä. Korkeampi työtyytyväisyys lisää henkilöstön sitoutumista ja johtaa usein parempaan työsuoritukseen. Tavoitteellisen oppimisen edistäminen on merkittävä investointi niin henkilöstön kehittämiseen kuin koko organisaationkin menestykseen.

Digitalisaation myötä oppimistavat ovat muuttuneet. Etenkin oman ydinosaamisalueen ulkopuolisten taitojen ylläpitäminen vaatii aktiivista työskentelyä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Digitalisaation myötä oppimistavat ovat muuttuneet. Etenkin oman ydinosaamisalueen ulkopuolisten taitojen ylläpitäminen vaatii aktiivista työskentelyä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Miten asettaa oppimistavoitteet ja saavuttaa ne?

Oppimisen suunnittelu ja oppimistavoitteiden asettaminen kannattaa aloittaa keskustelulla yksilön kanssa. Voit esimerkiksi kannustaa häntä aluksi arvioimaan itse nykyistä osaamistaan, vahvuuksiaan ja heikkouksiaan sekä kertomaan mitä asioita hän itse on motivoitunut oppimaan. Yksilön oma motivaatio on keskeistä hyvien oppimistulosten saavuttamisessa. Yksilön oppimistavoitteiden tulisi tukea ja olla linjassa organisaation strategisten tavoitteiden kanssa, joita voivat olla esimerkiksi tiimityötaitojen parantaminen tai johtamisvalmiuksien vahvistaminen.

Jatkuvasta oppimisesta tulee tavoitteellista, kun sille asetetaan aikaraamit. Ensimmäinen konkreettinen askel kohti oppimistavoitteiden saavuttamista on siis raivata kalenterista tilaa oppimiselle. Suurin syy epäonnistumiselle on se, että itse tekemiselle ei ole varattu aikaa. Olemme yleensä hyviä aloittamaan asioita, mutta pääsemme huonosti maaliin. Välillä voi toki käydä niin, että kiireellisemmät työtehtävät ajavat ohi, mutta toistuvan kalenterimerkinnän arvo tulee juuri siitä, että se joka viikko muistuttaa oppimisesta.

 

Suurin syy epäonnistumiselle on se, että itse tekemiselle ei ole varattu aikaa.

 

On myös hyvä pitää mielessä, että oppimisen ei tarvitse aina olla valtava puristus yhdellä kertaa. Se voi tarkoittaa vaikkapa lyhyen videopätkän katsomista tai ajankohtaisen artikkelin lukemista. Vain 15 minuuttiakin riittää, kunhan se on kalenterissa. Säännöllisesti viikoittain tehtynä ero on kuukauden päästä jo huomattava siihen nähden, että ei olisi tehnyt mitään.

💡 Vinkit pähkinänkuoressa:

  • Itsearviointi: keskustele yksilön kanssa oppimistavoitteista ja pyydä häntä arvioimaan omaa osaamistaan sekä kertomaan omista kiinnostuksen kohteistaan.
  • Kalenterimerkinnän tekeminen: kannusta varaamaan oppimiselle aikaa kalenterista.
  • Oppimisen säännöllisyys: muistuta, että lyhytkin aika kerrallaan on riittävä, kunhan se on kalenteroitu.

 

Toimiva oppimiskulttuuri lähtee organisaation sisältä

Tavoitteiden saavuttaminen ja oppimisen mahdollistaminen vaativat ympärilleen kannustavan oppimiskulttuurin. Yhteinen nimittäjä niille organisaatioille, jotka pystyvät nopeimmin ottamaan uusia asioita haltuun ja tekemään muutosta on se, että he ovat tietoisesti luoneet positiivisen kulttuurin oppimisen ympärille. Pelkkä ajan varaaminen kalenterista ei riitä, jos yksilö kokee, ettei saa riittävästi tukea osaamisensa kehittämiseen. Tuen oppimiselle täytyy lähteä organisaation sisältä ja johdon tulee sitoutua siihen, että annetaan työntekijöille aikaa itsensä kehittämiseen.

 

Tuen oppimiselle täytyy lähteä organisaation sisältä ja johdon tulee sitoutua siihen, että annetaan aikaa itsensä kehittämiseen.

 

Oppimisen kannalta ihanteellisessa ympäristössä ymmärretään, että oppiminen ei tapahdu itsestään ja kannustetaan yksilöitä varaamaan sille työkalenterista aikaa. Kannustaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että käsketään osallistumaan jollekin kurssille. Kulttuurin rakentaminen lähtee arjen jokapäiväisistä teoista. Oppimisesta täytyy puhua ja siihen tulee asennoitua positiivisesti koko organisaatiossa.

Kun seuraavan kerran juttelet työntekijäsi kanssa, voit vaikkapa kehottaa häntä ottamaan hetken aikaa itselleen, hakemaan kupin kahvia ja lukemaan alanne uusimmat uutiset. Yksilöiden tulee tottua siihen, että he ovat itse loppupeleissä vastuussa omasta oppimisestaan. Organisaation ja esihenkilön tehtävänä on siis vain mahdollistaa osaamisen kehittäminen työpaikalla ja sitä tukeva kulttuuri.

Tue tavoitteellista oppimista yksilöllisten opintopolkujen avulla

Hyvä työkalu oppimisen suunnitteluun on valmiiksi suunniteltu opintopolku. Eduhousen tarjonnasta löytyy paljon vaihtoehtoja eri tasoisille oppijoille sekä eri alojen ammattilaisille. Opintopolkujen avulla huomioit työntekijöidesi yksilölliset oppimistarpeet ja teet oppimistavoitteiden saavuttamisen heille helpommaksi.

Kokeile, miten opintopolut voivat tukea tavoitteellista oppimista!

Tutustu opintopolkuihin

Eduhousen opintopolut

Eduhousen valmiit opintopolut ovat asiantuntijoiden suunnittelemia ja auttavat yksilöä saavuttamaan määrätietoisesti henkilökohtaiset oppimistavoitteet.

Tilaa uutiskirjeemme

Pysy ajan tasalla: saat uusimmat uutiset, päivitykset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

Haluatko kokeilla palveluamme? Aloita 7 päivän maksuton kokeilujakso